EEZ grantu programma Kultūrizglītība
Publicitātes attēls

Kultūras ministrija izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmajā atlases kārtā saņemti 29 projektu pieteikumi.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Konkursam varēja pieteikties Latvijas organizācijas, kuru pamatdarbība ir kultūras vai radošajā nozarē un kuras savas projekta ieceres īstenošanai piesaistījušas vismaz vienu partneri no EEZ grantu programmas donorvalstīm: Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas.

Konkursa pirmajā kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 1 915 412 eiro. Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir ne mazāks par 100 000 eiro un ne lielāks par 250 000 eiro.

Ar EEZ grantu atbalstu projektu ietvaros tiks radīts jauns kultūras saturs, regulāri pieejamas profesionālās laikmetīgās mākslas norises, kas taps kopradē ar donorvalstu partneriem. Tāpat tiks atbalstītas auditorijas attīstību veicinošas aktivitātes, kas vērstas uz auditorijas iesaisti, bērnu un jauniešu pakāpeniskas, jēgpilnas saskarsmes veidošanu ar daudzveidīgām kultūras norisēm, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veidošanu.

Pieteikumus atklātajam konkursam varēja iesniegt no šī gada 31. marta līdz 2. jūlijam. Lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu tiks pieņemts līdz 2021. gada 2. novembrim, un pirmo projektu īstenošana sāksies šī gada nogalē.