Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā komiteja ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana, pilsoniskās sabiedrības veidošanā, etnopolitikas attīstībā, mazākumtautību tiesību un kultūras jomā.

Komiteja dibināta 2006.gadā, sākotnēji kā „Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešanas uzraudzības komiteja”. Kultūras ministrija komiteju reorganizēja 2014.gadā, kad tā tika apstiprināta jaunā sastāvā, iekļaujot pārstāvjus no Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas un nevalstiskām organizācijām. Nolikums šeit.

Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas sastāvs:

 • Nauris Puntulis – kultūras ministrs;
 • Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore;
 • Klāvs Sniedze – Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta Humanitāro jautājumu nodaļas vadītājs;
 • Anita Kleinberga – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;
 • Rita Vectirāne – Biedrības „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” valdes priekšsēdētāja;
 • Jeļena Lazareva – Biedrības „Latvijas Baltkrievu savienība” valdes locekle un priekšsēdētājas vietniece, biedrības „Baltkrievu biedrība „Prameņ”” valdes priekšsēdētāja;
 • Jeļena Matjakubova – Biedrības „Latvijas Krievu kultūras biedrība” valdes priekšsēdētāja;
 • Dmitrijs Trofimovs – Biedrības „Studentu korporācija „Fraternitas Arctica”” valdes loceklis;
 • Aina Edīte Balaško – Biedrības „Latvijas Vācu savienība” valdes priekšsēdētāja, biedrības „Rīgas vācu kultūras biedrība” līdzpriekšsēdētāja;
 • Hosams Abu Meri – Biedrības „Arābu kultūras centrs” valdes priekšsēdētājs;
 • Kristīne Kuņicka – Biedrības „Latvijas Poļu savienība” Daugavpils nodaļas „Promieņ” valdes locekle;
 • Viktors Stefanovičs – Biedrības „Latvijas Ukraiņu savienība” valdes priekšsēdētājs;
 • Olga Jesse – Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja;
 • Dina Frickausa – Biedrības „Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” priekšsēdētāja vietniece;
 • Aleksandrs Mirvis – Biedrības „Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija” valdes loceklis;
 • Tomas Kaikaris – Biedrības „Latvijas Lietuviešu jauniešu kopiena” valdes priekšsēdētājs;
 • Arams Kosojans – Rīgas Svētā Gregora Apgaismotāja baznīcas pārstāvis;
 • Aiva Plauča – Biedrības „Latvijas Igauņu Biedrība” valdes locekle;
 • Ludmila Belinceva Biedrības „Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” valdes priekšsēdētāja;
 • Dr. art. Rafi Haradžanjans – Biedrības „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija” valdes priekšsēdētājs