Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana, pilsoniskās sabiedrības veidošanā, etnopolitikas attīstībā, mazākumtautību tiesību un kultūras jomā.

Padome dibināta 2006.gadā, sākotnēji kā „Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešanas uzraudzības komiteja”. Kultūras ministrija padomi reorganizēja 2014.gadā, kad tā tika apstiprināta jaunā sastāvā, iekļaujot pārstāvjus no Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas un nevalstiskām organizācijām. Nolikums šeit.

Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja:

Agnese Logina – kultūras ministre;

Padomes priekšsēdētāja vietniece:

Jeļena Šaicāne – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore;

Padomes locekļi:

Aina Edīte Balaško – biedrības „Rīgas vācu kultūras biedrība” pārstāve;

Aleksandrs Mirvis – biedrības „Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija” pārstāvis;

Diāna Kačane – biedrības „LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA” pārstāve;

Elīna Feldberga – Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un cilvēktiesību departamenta Cilvēktiesību nodaļas trešā sekretāre;

Ilona Jekele – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja;

Ilze Garda – biedrības „Latvijas Vācu savienība” pārstāve;

Iļja Ļenskis – biedrības „Rīgas Ebreju kopiena” pārstāvis;

Iveta Bērziņa – biedrības „Poļu biedrība „RODACY”” pārstāve;

Jana Streļeca – biedrības „Ukrainas atbalsta biedrība” pārstāve;

Jeļena Lazareva – biedrības „LATVIJAS BALTKRIEVU SAVIENĪBA” pārstāve;

Jeļena Matjakubova – biedrības „LATVIJAS KRIEVU KULTŪRAS BIEDRĪBA” pārstāve;

Kristīne Kuņicka – biedrības „Latvijas Poļu Savienība” pārstāve;

Olga Berga – biedrības „Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvija” pārstāve;

Rafi Haradžanjans – biedrības „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija” pārstāvis;

Rita Vectirāne – biedrības „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” pārstāve;

Rusudana Mazure – biedrības „Latvijas gruzīnu biedrība „SAMŠOBLO”” pārstāve;

Svetlana Semeņaka – biedrības „Rēzeknes pilsētas teātris-studija „Joriks”” pārstāve;

Taisija Hristoļubova – biedrības „Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” pārstāve.