2013.gada 30.jūlijā tika izveidota Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome. Tās kompetenci, sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka 2012.gada 13.novembra Ministru Kabineta noteikumi nr.764.

Konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Nauris Puntulis – kultūras ministrs
 • Hosams Abu Meri - Ministru prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos
 • Māris Baltiņš - Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis
 • Ieva Braunfelde - Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja
 • Jānis Eglītis - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis
 • Vineta Ernstsone - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā
 • Igors Gubenko - Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks
 • Diāna Jakaite - Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore (prombūtnes laikā aizvieto Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte L. Cunska-Āboma)
 • Ilona Kiukucāne - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece
 • Dace Kundrāte - Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
 • Selga Laizāne - Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieka starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos pienākumu izpildītāja (prombūtnes laikā aizvieto Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācija departamenta direktore J. Šaicāne)
 • Madars Lasmanis - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos
 • Agnese Lāce - biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā
 • Dite Liepa - Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece
 • Rūta Muktupāvela - biedrības "Laiks kultūrai" pārstāve, profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore
 • Inita Pauloviča - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja (prombūtnes laikā aizvieto Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante Z. Legzdiņa-Joja)
 • Aelita Placāne - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības arodbiedrību darba koordinētāja
 • Mudīte Priede - Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre
 • Zaiga Pūce - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore
 • Ilze Rūse - vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un cilvēktiesību departamenta direktore
 • Kristīne Saulīte - Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēde
 • Ilonda Stepanova - Satiksmes ministrijas valsts sekretāre
 • Imants Zaķis - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieks
 • Kristīne Zonberga - biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore