Noslēdzies šā gada pirmais Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss un konkursi mērķprogrammās

VKKF logo

Noslēdzies šā gada pirmais Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) kultūras projektu konkurss un konkursi mērķprogrammās “”Latvijas valsts mežu” un VKKF atbalsts kultūras programmām reģionos”, „Muzeju nozares attīstības programma”, Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, “Latvijas filmu izplatīšana”, “Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana”, “Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās”. Finansēto projektu saraksti pieejami VKKF mājaslapā www.vkkf.lv

2020. gada 1. kultūras projektu konkurss. Projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu; finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā; sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā; veicināt starptautisku sakaru attīstību, Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē; sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai. Konkursā iesniegti 1205 pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 5853278.03, finansēts 561 projekts, piešķirtais finansējums – EUR 1 441 385.00.

 

Iesniegto projektu skaits

Pieprasītais finansējums EUR

Atbalstīto projektu skaits

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

Literatūra

175

691373.00

80

218972.00

32

Mūzikas un dejas māksla

195

1016232.00

94

255480.00

25

Teātra māksla

81

601696.50

32

140518.00

23

Filmu māksla

84

468654.19

40

148685.00

32

Vizuālā māksla

235

1156707.80

96

228639.00

20

Kultūras mantojums

198

845555.00

103

186910.00

22

Tradicionālā kultūra

83

258487.41

42

79193.00

31

Dizains un arhitektūra

59

305174.00

33

92825.00

30

Starpdisciplināri projekti

95

509398.13

41

90163.00

18

Kopā

1205

5853278.03

561

1441385.00

25

“”Latvijas valsts mežu” un VKKF atbalsts kultūras programmām reģionos” konkursā iesniegto projektu izvērtēšana. Programma paredzēta projektu īstenotājiem, kas var nodrošināt kultūras projektu konkursu norisi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē vai Latgalē šo reģionu kultūras projektu finansēšanai. Programmā iesniegti 4 pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 611 500, finansēti 4 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 550 000.

VKKF mērķprogrammas „Muzeju nozares attīstības programma” mērķis ir sekmēt muzeju nozares attīstību, lai veicinātu nozares konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeja krājuma bagātināšanas, izpētes un izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Konkursā iesniegti 57 projekti, pieprasītais finansējums – EUR 523 444, finansēti 32 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 200 000.

VKKF mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu vizuālās mākslas izglītību un konkurētspēju, veidojot un uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Konkursā iesniegti 39 projekti, pieprasītais finansējums – EUR 168 630.19, finansēti 29 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 68 915.

VKKF mērķprogrammas „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu mūzikas un dejas mākslas izglītību un konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Konkursā iesniegti 47 projekti, pieprasītais finansējums – EUR 352 220, finansēti 32 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 130 000.

VKKF mērķprogrammas “Latvijas filmu izplatīšana” mērķis ir nodrošināt profesionālu Latvijas filmu sistemātisku un regulāru pieejamību Latvijā. Konkursā iesniegti 3 projekti, pieprasītais finansējums – EUR 101 121.12, finansēti 2 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 70 000.

VKKF mērķprogrammas “Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana” mērķis ir atbalstīt mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu veidošanu, lai tiktu radīti augstvērtīgi un oriģināli kino darbi, veicināta autoru profesionālā un radošā izaugsme, kā arī tiktu nodrošināta ilgtspējīga Latvijas filmu nozares attīstība. Konkursā iesniegti 9 projekti, pieprasītais finansējums – EUR 719 503, finansēti 2 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 159 783.

VKKF mērķprogrammas “Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās” mērķis ir veicināt profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību, veicinot kultūras nozares nevaldības organizāciju iesaisti kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos starptautiskā līmenī Konkursā iesniegti 22 projekti, pieprasītais finansējums – EUR 33 720.27, finansēti 19 projekti, piešķirtais finansējums – EUR 22 668.

 

Papildu informācija:
Jana Vērdiņa,
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
t.29144379