VNĪ sadarbībā ar Dānijas karalisti izsludina metu konkursu "TabFab" radošā kvartāla attīstībai

Vecā Tabakas fabrikas ēka (Miera iela 58/60)

Ceturtdien, 23. augustā, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) publiski izsludina starptautisku metu konkursu ""TabFab" radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija". Pretendentiem pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2018. gada 26. novembrim, informē VNĪ valdes locekle un konkursa žūrijas priekšsēdētāja Kitija Gruškevica.

Konkursu VNĪ organizē sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Finansiālu atbalstu konkursam sniedz Dānijas Kultūras ministrija, Dānijas Ārlietu ministrija kopā ar Dānijas Kultūras institūtu (DKI), tā ir daļa no Dānijas ieguldījuma un dalības Latvijas simtgades svinībās.

"Vecā Tabakas fabrika" vai "TabFab" ir kas vairāk, nekā tikai vēl viena vieta, kura jāatjauno. Mēs runājam par teritoriju, kuras kopējā platība ir 7229 m2 un kopējā apbūves platība - 13 362 m2. Jau tagad "TabFab" ir sevi pieteikusi kā nozīmīga radošo aktivitāšu norises vieta. Tādēļ mēs ceram ieraudzīt iedvesmojošus un inovatīvus risinājumus, kas atklātu šā rajona garu un vienlaikus spētu radīt jaunas izjūtas," skaidroja Gruškevica.

Viņa piebilda, ka līdz ar "TabFab" kā radošā kvartāla atdzimšanu ieguvēja būs ne tikai lielākā sabiedrības daļa, it īpaši Rīgas iedzīvotāji un viesi, bet arī radošās industrijas.

"Šī būs jauna elpa nozīmīgam pilsētas rajonam, bet radošās industrijas iegūs jaunu vietu, kur mācīties, strādāt, attīstīt un realizēt savas idejas," teica Gruškevica.

"Ideja par vietu sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī, kur satiekas studenti, akadēmiskie spēki, mākslinieki, kā arī starpdisciplināro jauno uzņēmēju paaudze, ir ilgi lolota un virzās pretim īstenošanai. Tāpēc ir īpašs prieks par nākamo lielo soli - metu konkursa izsludināšanu, kurš atbilstoši vīzijai par "TabFab" darbību tiek īstenots sadarbībā ar Dānijas partneriem un VNĪ," atzīst Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Tikmēr Latvijas Kultūras akadēmijas docente un konkursa žūrijas locekle Agnese Hermane uzsvēra, ka viens no interesantākajiem izaicinājumiem, ar kuru būs jāstrādā konkursa dalībniekiem, ir Latvijas Kultūras akadēmijas mācību telpas.

"Konkursā iesniegtajos metos ceram ieraudzīt ne tikai vispusīgus risinājumus mācību telpām un radošo industriju biznesa inkubatoram, bet arī to, kā arhitekti atdzīvinās esošās ēkas vērtības, kā izmantos telpu - gan uz jumtiem, gan iekšpagalmos un pagrabos, kā padarīs vidi pievilcīgu arī apkaimes iedzīvotājiem," stāsta Hermane.

"TabFab" teritorija ir daļa no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" (aizsardzība Nr. 852) un daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzība Nr. 7442) vai tā buferzonas.

Ar Dānijas Kultūras ministrijas, Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstu, sadarbībā ar DKI un privātiem dāņu fondiem metu konkursa kopējais balvu fonds ir 50 tūkstoši eiro.

"Mēs ar entuziasmu pieņēmām Latvijas valdības ierosinājumu sadarboties "TabFab" projektā par godu Latvijas simtgadei. Dānija ir līdere pasaules līmenī dizaina un citās radošajās jomās, tādēļ mums ir daudz iespēju, ko piedāvāt. Vienlaikus arī Latvija mums var daudz dot ar savu uzņēmības garu un neticami radošajiem cilvēkiem, kuri darbojas visdažādākajās jomās. Esmu pārliecināts, ka arhitektu radītie darbi veidos perfektus apstākļus, lai abu valstu starpā turpinātos sadarbība šajā jomā. Ceru, ka daudzi Dānijas arhitekti piedalīsies šajā konkursā," saka Dānijas vēstnieks Latvijā Hanss Brasks.

Pirmās vietas ieguvējs saņems 18 tūkstošus eiro un līdz ar pārējiem godalgotajiem konkursa uzvarētājiem - uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sarunu procedūrai, lai iegūtu tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Plašāka informācija un konkursa apraksts ir atrodams konkursa mājaslapā tabfab.metukonkurss.lv latviešu un angļu valodā. Ikvienam dalībniekam, kas vēlas piedalīties konkursā, ir jāiesniedz tiešsaistes reģistrācijas anketa visu konkursa vizuālo un tekstuālo materiālu saņemšanai. Visiem dalībniekiem ir atļauts iesniegt tikai vienu priekšlikumu angļu vai latviešu un angļu valodā.

Visus jautājumus un pieprasījumus var iesniegt līdz 7. novembrim (ieskaitot). Konkursa organizētāji 2018. gada 10. septembrī rīkos pasākumu, kura laikā būs iespēja apmeklēt norādīto teritoriju. Ja dalībnieki vēlas piedalīties pasākumā, viņiem jāreģistrējas, izmantojot e-pastu, līdz 2018. gada 6. septembrim.

Plānots, ka konkursa uzvarētāji tiks pasludināti sešu nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas pēdējā datuma. Žūrijas komisija izvērtēs katru pieteikumu individuāli atbilstoši konkursā izvirzītajiem uzdevumiem.

Konkursa žūrijas komisijā darbojas starptautiski atzīti savas jomas speciālisti - arhitekti un eksperti no Dānijas un Latvijas; Latvijas Kultūras ministrijas, Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Kultūras akadēmijas, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un konkursa organizētāja, VAS "Valsts nekustamie īpašumi", pārstāvji.

Revitalizējamai teritorijai (Miera iela 58/60) ir sena un bagāta vēsture. XX gs. sākumā te atradās Jāņa Janeļa desu fabrika, bet kopš 1912. gada - tabakas fabrika, kura bija nosaukta tās dibinātāja Samuela Maikapara vārdā "A.S. Maikapars". Fabrikas īpašnieks vēlējās piebūvēt jaunu trīs stāvu ražošanas korpusu, to projektēja izcilais arhitekts un inženieris Pauls Mandelštams (1872-1941), vairāk nekā 70 Rīgas mūra ēku autors. Konkrētā nama fasāde ir ieturēta neoklasicisma stilā.

Latvijas pirmās republikas laikā šis bija viens no lielākajiem un tehniski vislabāk aprīkotajiem tabakas ražošanas uzņēmumiem, kas gada laikā saražoja vairāk nekā 2,5 miljonus dažādu marku papirosu. Uzņēmuma produkcija tika eksportēta uz Ameriku, Ķīnu, Indiju, Āfriku, Eiropu un Krieviju. 1940. gadā rūpnīca tika nacionalizēta un pārtapa par "Rīgas tabakas fabriku".

1992. gadā uz tās bāzes tika dibināts Latvijas un Dānijas kopuzņēmums "Tabakas fabrika "House of Prince Riga"". Pēc vairākām nosaukuma un īpašnieku maiņām rūpnīca 2009. gadā tika slēgta. Pēc tam vairākus gadus kvartāls bijis dažādu radošu notikumu mājvieta. Līdz 2017. gadam daļa no vecākās ēkas tika restaurēta un kļuva par Jaunā Rīgas teātra pagaidu rezidenci laika posmam, kamēr notiek tā vēsturiskās ēkas atjaunošana.

Radošā kvartāla būvniecību un attīstību VNĪ plāno pabeigt līdz 2022. gadam. Projekta kopējais budžets ir 5,058 miljoni eiro, no tiem 4,980 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un Latvijas budžeta līdzekļi, bet 78 tūkstoši ir Dānijas Karalistes atbalsts. Projekts ir daļa no VNĪ pārmaiņu programmas "100 adreses Latvijas simtgadei".

Plašāka informācija par konkursu: tabfab.metukonkurss.lv

Papildu informācija:
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Korporatīvās komunikācijas daļa
E-pasts: komunikacija@vni.lv