Padome

Arhīvu padome ir Kultūras ministrijas konsultatīvā institūcija, kuru veido speciālisti no arhīviem, nozares nevalstiskajām organizācijām un ar nozari saistītajām institūcijām.

Padomes nolikums

Padomes sastāvs:

 • Ingūna Slaidiņa - Arhīvu padomes priekšsēdētāja, Latvijas Arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece
 • Dr.hist. Valda Pētersone - Arhīvu padomes priekšsēdētājas vietniece, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece
 • Gatis Karlsons Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks;
 • Dināra Ārnesta Latvijas Nacionālā arhīva Ventspils Zonālā arhīva vecākā eksperte;
 • Ivanda Bērziņa Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta direktora vietniece;
 • Arta Rengarte Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu inspekcijas vadītāja;
 • Baiba Blese Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāve, Latvijas Bankas arhīva vadītāja;
 • Tatjana Jevdokimova Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļas konsultante;
 • Svetlana Kondratjeva Valsts zemes dienesta Dokumentu pārvaldības departamenta direktore;
 • Līga Dimante Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas eksperte dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos;
 • Arturs Žvinklis Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks;
 • Guntars Krasovskis Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks informātikas jautājumos.