Veikts pētījums par ar autortiesībām aizsargāto darbu reproducēšanas apjomiem valsts pārvaldē

2018.gada nogalē pētījumu centrs SKDS Kultūras ministrijas uzdevumā veica atkārtotu valsts un pašvaldību izglītības iestāžu un bibliotēku aptauju, lai noskaidrotu ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas (kopēšanas uz papīra un skenēšana) apjomu valsts pārvaldē. Pētījumā noskaidrots aktuālais kopējais ar autortiesībām aizsargāto darbu kopēšanas un skenēšanas apjoms valsts un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās – 6 867 080 lappuses viena gada laikā.

Pētījuma rezultātu atskaite

Autortiesību likuma 35.pants nosaka, ka bez autora piekrišanas izglītības iestādes un bibliotēkas drīkst reprogrāfiski reproducēt ar autortiesībām aizsargātus darbus (izņemot notis) fizisku personu personiskai lietošanai, nodrošinot, ka darbu autori un izdevēji saņem taisnīgu atlīdzību.

Iepriekšējais pētījums veikts 2015.gadā, un uz šī pētījuma rezultātu pamata Ministru kabineta izveidota komisija 2016.gadā panāca vienošanos ar biedrību “LATREPRO” par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2016., 2017. un 2018.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.

Atkārtots pētījums veikts, lai būtu iespējams aprēķināt atlīdzības apmēru par darbu kopēšanu un skenēšanu valsts pārvaldē 2019., 2020. un 2021. gadā.