Profesionālo vidutāju saraksts

Vārds un uzvārds: Juris Balodis-Bolužs
Darbības jomas:
1) strīdi starp izmantotāju un kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu, tai skaitā par licences līguma noslēgšanu vai informācijas sniegšanu par izmantojumu;
2) strīdi starp izmantotāju apvienību un kolektīvā pārvaldījuma organizāciju par līguma noslēgšanu attiecībā uz organizācijas pārstāvēto tiesību subjektu darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu;
3) strīdi starp kabeļoperatoru un raidorganizāciju par retranslēšanu pa kabeļiem.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Adrese: Zvērinātu advokātu birojs „Klotiņi & Serģis”, Merķeļa iela 21 – 301, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: +371 29393998
E-pasta adrese: juris@klotinisergis.lv
Iekļaušanas datums: 05.02.2018.


Vārds un uzvārds: Ilmārs Šatovs
Darbības jomas: visas Autortiesību likuma 67.1 pantā minētās jomas
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu
Adrese: Berģu iela 8-15, Rīga, LV-1024, Latvija
Tālrunis: +371 26667199
E-pasta adrese: ilmars@satovs.lv
Iekļaušanas datums: 27.07.2017.