Statistika

Latvijas bibliotēkas 2016.gadā

Pamatojoties uz Latvijas digitālajā kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem, 2016. gadā Latvijā darbojās 1 671 bibliotēka:

  • 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);

  • 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:

      - t.sk. 29 augstskolu bibliotēkas

      - t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;

  • 31 speciālās;

  • 800 publiskās bibliotēkas:

              - t.sk. 792 pašvaldību publiskās bibliotēkas

             -  t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām

  • 791 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:

             - t.sk. 715 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas

             - t.sk. 20 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas

             - t.sk. 56 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Latvijas bibliotēku statistikas dati