Statistika

Latvijas bibliotēkas 2017.gadā

Pamatojoties uz Latvijas digitālajā kultūras kartē ievadītajiem statistikas datiem, 2017. gadā Latvijā darbojās 1 649 bibliotēkas:

 • 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);

 • 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:

  • t.sk. 29 augstskolu bibliotēkas;

  • t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;

 • 29 speciālās;

 • 796 publiskās bibliotēkas:

  • t.sk. 788 pašvaldību publiskās bibliotēkas;

  • t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;

 • 775 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:

  • t.sk. 703 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas;

  • t.sk. 19 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas;

  • t.sk. 53 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Latvijas bibliotēku statistikas dati

Dati par 2018.gada periodu tiks publicēti 2019.gada 1.jūlijā.