Komentārs par KM rīkojuma projektu "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"

Otrdien, 28. novembrī LR Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Kultūras ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu". Finanšu līdzekļi nepieciešami esošās cirka ēkas atjaunošanai un pārbūvei, kā arī jaunu cirka darbības virzienu attīstīšanai laikā, kamēr cirka telpās nav iespējama izrāžu darbība. Saskaņā ar projektu dividendēs izmaksājamā summa 22 401,75 eiro apmērā paliktu kapitālsabiedrības rīcībā, novirzot tos Rīgas cirka ilgtermiņa attīstībā: Rīgas cirka ēkas atjaunošanai un pārbūvei, kā arī Rīgas cirka skolas darbības nodrošināšanai.

Rīgas cirkam jākļūst par daudzfunkcionālu mākslas centru

Rīgas cirka ēka Merķeļa ielā ir viena no vecākajām īpaši cirka vajadzībām projektētajām ēkām Eiropā. Ēkas arhitekts ir Jānis Baumanis, un pirmā sezona cirka ēkā notikusi tālajā 1888. gadā.

Laika gaitā ēka pamatīgi nolietojusies, un tā šobrīd neatbilst nedz drošības, nedz estētiskajām, nedz funkcionāla, mūsdienīga cirka prasībām. 2017. gada sākumā, lai novērstu Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumā norādītos trūkumus, kā steidzamākais darbs tika veikta ēkas fasādes stiprināšana — uzstādot pagaidu metāla atsaites no Merķeļa ielas fasādes uz iekšējo nesošo konstrukciju, tika nodrošināta ēkas fasādes stabilitāte un drošība. Šiem seko ēkas konservācijas darbi, kas turpināsies arī 2018. gadā. Rīgas cirka ēka šobrīd nerada apdraudējumu, taču tajā nedrīkst notikt lieli publiski pasākumi, un tā, neskatoties uz atrašanos Rīgas centrā, praktiski nefunkcionē.

Saskaņā ar KM iesniegto projektu finanšu līdzekļi tiks ieguldīti šobrīd tik nepieciešamajā fasādes un blakus esošo ēku monitoringam būvdarbu laikā 6 921.20 eiro apmērā un Rīgas cirka ēkas starptautiska metu konkursa sagatavošanai 10 260 eiro apmērā.

Cirka skola kā ilgtermiņa ieguldījums cirka mākslas attīstībā

No šī gada septembra darbu uzsākusi Rīgas cirka skola, kurā cirka mākslas pamatus regulārās nodarbībās var apgūt gan bērni, gan pieaugušie. Rīgas cirka skolas darbība ir vērsta uz ilgtermiņa ieguldījumiem Latvijas cirka mākslas attīstībā, veicinot bērnu un jauniešu profesionālo interesi par cirka mākslu, jaunas profesionāļu paaudzes veidošanu, kā arī cirka tēla veidošanu un skatītāju izglītošanu. Saskaņā ar KM projektu 5 220,55 eiro paredzēti Rīgas cirka skolas attīstīšanai, daļēji sedzot izmaksas nodarbību telpu nomai, pasniedzēju atalgojumam un skolas darbībai nepieciešamā inventāra iegādei.

Rīgas cirks šobrīd mainās. Tā attīstības vīzija ir: Rīgas cirks ir starptautisks, mūsdienīgs, daudzfunkcionāls un tradīcijām bagāts cirka mākslas centrs, kas rada, rīko un uzņem daudzveidīgus cirka, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru mākslas formu pasākumus.

"2017. gads ir bijis ļoti būtisks Rīgas cirka darbībā — izvirzīti jauni, ambiciozi mērķi, kas skar cirka māksliniecisko, izglītības un rezidenču darbības, kā arī auditorijas izglītošanas funkciju. Vienlaikus, lai tos realizētu, nepieciešams sakārtot Rīgas cirka vēsturisko ēku pašā Rīgas centrā. Jau ziņots par paveikto steidzamai fasādes nostiprināšanai, kā arī fasādes konservācijas darbu sākšanu. Tāpat šajā rudenī uzsākti arhitektūras metu konkursa sagatavošanas darbi. Cirka 2016. gada peļņas daļas saglabāšana cirka budžetā, ieguldot to organizācijas attīstībā, ir absolūti nepieciešama, lai pēc iespējas ātrāk pietuvotos atjaunotai, labiekārtotai kultūras telpai, kurā sabiedrība apgūst un bauda cirka mākslu mūsdienīgos apstākļos," saka Rīgas cirka valdes locekle Ināra Kehre.

Papildu informācija:
Daniela Zacmane
daniela.zacmane@cirks.lv