Noskaidroti Rīgas cirka atjaunošanas metu konkursa uzvarētāji

Pirmdien, 11. jūnijā, pl. 13.00 RTU Arhitektūras fakultātes Zīmētavā, Ķīpsalas ielā 6 notika publisks starptautiskā metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” devīžu atvēršanas un atšifrēšanas pasākums. Saskaņā ar starptautiskas žūrijas vērtējumu tika piešķirtas divas otrās vietas, divas trešās vietas, kā arī četras veicināšanas balvas. Lai noteiktu uzvarētājus, iepirkuma komisija turpinās darbu, pārbaudot žūrijas godalgoto dalībnieku kvalifikāciju.

“Šis ir nozīmīgs brīdis Rīgas cirkam - esam ieguvuši vairākas labas vīzijas par cirka ēkas nākotni, kas ilgtermiņā ļaus atdzimt Jāņa Frīdriha Baumaņa projektētajai fasādei un arēnai, kā arī nodrošinās iespēju Rīgas cirka teritoriju pilnvērtīgi apdzīvot kā māksliniekiem, tā sabiedrībai,” pauž Rīgas cirka valdes locekle Ināra Kehre, secinot “esam gandarīti par lielo interesi un iesaisti konkursā - konkursa dokumentāciju izņēmušas 149 personas, plaši apmeklēta novietnes apskate, iesniegti 20 projekti, kuros visos dalībnieki ieguldījuši nozīmīgu darbu ēkas izpētē un jaunu risinājumu vīzijās.”

“Veiksmīgi noslēdzies konkurss ar daudz labām idejām. Godalgoto vietu ir pat vairāk nekā iepriekš bija paredzēts. Ir četras veicināšanas balvas, divas trešās vietas un divi līdzvērtīgi augsta līmeņa projekti, kas abi ieguvuši otro vietu. Ņemot vērā, ka projekts ir pietiekami sarežģīts un ietver daudz aspektus gan no arhitektūras, gan funkcionalitātes puses, katram no godalgotajiem darbiem nepieciešami papildu uzlabojumi, ko rosinās žūrija,” rezumēja žūrijas pārstāvis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, arhitekts Juris Dambis.

Šā gada 2. martā tika izsludināts starptautisks konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”. Tā mērķis – rast labāko risinājumu, lai Rīgas cirka ēka varētu nodrošināt, ka mums ir kvalitatīva un daudzpusīga cirka māksla un ka tā attīstās uzsāktajos virzienos: izrādes, izglītība, rezidences. Līdz 4. jūnijam konkursa dalībniekiem bija jāiesniedz būves plāni, kas nosaka vispārējos apjomus un to shematisku izvietojumu būvniecībai paredzētajā teritorijā.

Iesniegtos darbus (šajā posmā darbu iesniedzēji bija aizklāti, un darbi tika identificēti pēc devīzēm) vairākas dienas vērtēja starptautiskā žūrija šādā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs – LR Kultūras ministrijas pārstāvis Jānis Dripe, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece – VSIA “Rīgas cirks” valdes locekle Ināra Kehre, žūrijas locekļi: VSIA “Rīgas cirks” radošais direktors Mārtiņš Ķibers, VKPAI vadītājs, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāve arhitekte Regīna Bula, Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Aigars Kušķis, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Agrita Maderniece, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis arhitekts Toms Kokins, ārvalstu cirka eksperts un konsultants Johans Floks (Yohann Floch) no Francijas, ārvalstu arhitekts un pilsētplānotājs, prof. Jo Kunens (Jo Coenen) no Nīderlandes, kā arī cirka mākslinieks un pasniedzējs ar 25 gadu pieredzi, tai skaitā cirka norises vietu plānošanā – Lionels Ležēns (Lionel Lejeune) no Somijas. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre - arhitekte Dace Kalvāne.

Žūrijas priekšsēdētājs Jānis Dripe: “Tas, ka pirmā vieta nav piešķirta, bet piešķirtas divas otrās un divas trešās vietas, nozīmē arī to, ka gaidāms sava veida sacensības turpinājums. Sarunu process ar godalgotajiem uzvarētājiem dos iespēju pilnveidot projektus un iegūt vēl labāku uz sabiedrības labumu vērstu rezultātu.”

Saskaņā ar nolikumu kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iepirkuma komisija turpina darbu slēgtā sēdē, pārbaudot godalgoto dalībnieku kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām. Lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts pēc kvalifikācijas pārbaudes, līgums par būvprojekta izstrādi tiks noslēgts pēc sarunu procedūras.

Ar konkursā iesniegtajiem darbiem līdz augustam ikviens var iepazīties RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā.

Devīžu atšifrējums

NB! Tabulā apkopoti metu konkursa žūrijas piešķirto godalgoto vietu un veicināšanas balvu ieguvēji, taču šis nav uzskatāms par konkursa rezultātu. Iepirkumu komisijas lēmums tiks publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

Meta devīze Žūrijas piešķirtā godalga Autors
NSRD2018 2. vieta

ARHITEKTU BIROJS NRJA

(Uldis Lukševics, Ivars Veinbergs, Zigmārs Jauja, Ilze Mekša, Elīna Lībiete, Ieva Lāce – Lukševica, Inga Dubinska)

AKRC2018

2. vieta

Apvienība:
- SIA “TRĪS ARHITEKTŪRA” (Zane Kalniņa)
- SIA “SUDRABA ARHITEKTŪRA” (Reinis Liepiņš)

CRKS2018 3. vieta

Apvienība:
- ARHITEKTES BRIGITAS BULAS BIROJS (SIA “BRIGITA BULA”)
- VENTURA TRINDADE ARQUITECTOS, IDA (João Maria Ventura Trindade)

AAAA0009 3. vieta

SIA “SINTIJA VAIVADE ARHITEKTE” (Sintija Vaivade)

IIII1111 Veicināšanas balva

Apvienība:
- SIA “MAILĪTIS A.I.I.M” (Austris Mailītis)
- SIA “SUDRABA ARHITEKTŪRA” (Reinis Liepiņš)

VFQD1372 Veicināšanas balva

ADRIAN PHIFFER
ORDINUL ARCHITETILOR DIN ROMANIA

FREE1234 Veicināšanas balva

Apvienība:
- SIA “MADE ARHITEKTI” (Miķelis Putrāms)
- SIA “GAISS ARHITEKTI” (Kārlis Melzobs)

LIDO1001 Veicināšanas balva

Apvienība:
- SIA “LAAGA” (Madara Gibze, Paulis Gibze)
- Neatkarīgie arhitekti:
Helvijs Savickis, Manuel Bonell, Ilva Cīrule, Uldis Āmars, Elza Rone
- SIA “AINAVU PROJEKTĒŠANAS BIROJS ALPS”
(Māris Bušs, Marc Geldof, Helēna Gūtmane, Eva Plaude, Ilze Rukšāne)
- Mākslinieks Kristians Mednis
- Vizuālā identitāte SIA “McCann Rīga” (Ljeta Putāne, Gatis Zēbergs)
- Būvkonstrukcijas SIA “ARENSO” (Matīss Apsītis)
- SIA “LINIA” (Arvīds Līkops)