Iespējas

Izglītība:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļā tiek sagatavoti profesionāli baleta un laikmetīgās dejas horeogrāfi, deju pedagogi profesionālajā vidējā izglītībā, kā arī profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, tiek sagatavoti arī deju kolektīvu vadītāji. Tiek piedāvātas profesionālās bakalaura un profesionālās maģistra studijas.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija īsteno profesionālā bakalaura studiju programmu "Deju un ritmikas skolotājs", profesionālā maģistra studiju programmu „Dejas pedagoģija” un doktora studiju programmu „Pedagoģija” dejas pedagoģijas apkšnozarē.

Latvijas Kultūras akadēmijā iegūstams Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Laikmetīgās dejas mākslā.

Latvijas Kultūras koledža dejas jomā īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguvi un sagatavo deju kolektīvu vadītājus un dejotājus laikmetīgās un mūsdienu dejas specializācijās.

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola īsteno profesionālās ievirzes un vidējās profesionālās izglītības apguvi horeogrāfijā.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola īsteno vidējās profesionālās izglītības apguvi programmā "Deja" (iegūstamā kvalifikācija – deju kolektīva repetitors).

Profesionālās ievirzes izglītību dejas jomā nodrošina trīspadsmit pašvaldību profesionālās izglītības ievirzes mūzikas un mākslas skolas: Amatas novada Mūzikas un mākslas skola, Dundagas Mākslas un mūzikas skola, Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, Indras Mākslas un mūzikas skola, Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Ludzas Mūzikas pamatskola, Nīgrandes Mūzikas skola, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola, Kandavas Deju skola, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, Grobiņas Mūzikas un mākslas skola. Profesionālās izglītības mūzikas un mākslas skolu darbu plāno un koordinē Latvijas Nacionālais Kultūras centrs.

Latvijā ir divas akreditētās privātās deju skolas – Agra Daņiļeviča deju skola „Dzirnas” un Edmunda Veizāna deju skola.

Finansējums:

Valsts dibinātā kapitālsabiedrība VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” tiek dotēta, slēdzot ikgadējus līgumus par valsts budžeta finansējuma izlietošanu ar Kultūras ministriju.

Valsts Kultūrkapitāla fonds sniedz valsts finansējumu dažādiem ar deju saistītiem projektiem – iestudējumiem, festivāliem, radošajiem braucieniem u.c.. Iesniegtos projektus izvērtē Mūzikas un dejas mākslas vai Teātra mākslas ekspertu komisija.

Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” (2014-2020) apakšprogrammas „Kultūra” ietvaros iespējams gūt finansējumu nozīmīgiem starptautiskiem ar dejas jomu saistītiem projektiem http://www.km.gov.lv/lv/es/strukturfondi/.