Padome

2013. gadā pēc Latvijas Kultūras ministrijas iniciatīvas tika izveidota Latvijas Dejas padome, kuras svarīgākais uzdevums ir sniegt priekšlikumus par profesionālās dejas nozari, lai efektīvāk risinātu ar to saistītus jautājumus, veicinot nozares attīstību un sekmējot kvalitatīvas kultūrvides veidošanu. LDP darbojas kā KM konsultatīva institūcija ar mērķi koordinēt sadarbību nozares attīstības stratēģiskajos jautājumos, nodrošināt informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, nevalstisko sektoru un nozares profesionāļiem.

Padomes nolikums

Padomes sastāvs

 • Gunta Bāliņa, Padomes priekšsēdētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore;
 • Aivars Leimanis, Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieciskais vadītājs;
 • Regīna Kaupuža, Latvijas Baleta un dejas ģildes valdes priekšsēdētāja;
 • Indra Reinholde, horeogrāfe, „Indras Reinholdes kamerbalets” mākslinieciskā vadītāja;
 • Olga Žitluhina, horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas Laikmetīgās dejas horeogrāfijas programmas vadītāja un profesore;
 • Elīna Gaitjukeviča, horeogrāfe, deju grupas "Ritms" mākslinieciskā vadītāja;
 • Dmitrijs Gaitjukevičs, neatkarīgais horeogrāfs, dejotājs un pedagogs;
 • Agris Daņiļevičs, horeogrāfs, deju pedagogs;
 • Inta Balode, dejas kritiķe, “DANCE.LV žurnāls” galvenā redaktore;
 • Laura Stašāne, Latvijas Jaunā teātra institūta dejas programmas kuratore;
 • Sintija Siliņa, horeogrāfe, Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācijas biedre;
 • Daiga Rutka, Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācijas valdes priekšsēdētāja;
 • Rita Spalva, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas prorektore;
 • Zita Errsa, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedras vadītāja;
 • Lita Beiris, horeogrāfe, Latvijas Profesionālās baleta asociācijas prezidente;
 • Vito Feldmanis Starptautiskās sporta dejas federācijas priekšsēdētājs;
 • Jānis Purviņš, horeogrāfs, Deju svētku virsvadītājs, Tautas deju ansambļa "Līgo" mākslinieciskais vadītājs;
 • Edmunds Veizāns, horeogrāfs, deju pedagogs;
 • Elīna Kalnakārkle, KM Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākā referente.