Stratēģija un dokumenti

Latvijas Dizaina stratēģijas 2016 - 2020 mērķis:

Dizains sekmē ekonomikas izrāvienu, sabiedrības labklājību un vides ilgtspēju Latvijā.

Vīzija:

Līdz 2020. gadam Latvijā ir pilnībā izmantotas dizaina nozares daudzveidīgās iespējas un inovatīvais potenciāls, lietojot dizainu kā stratēģisku instrumentu tautsaimniecības izaugsmē, indivīdu un sabiedrības labbūtībai, kā arī kultūras identitātes un valsts tēla veidošanā.

Latvijas Dizaina stratēģijas kopsavilkumu var lasīt šeit .