Statistika

 

Dati par 2018.gada periodu atjaunināti 2019.gada 1.jūlijā.

Kino iestāžu darbības rādītāji/Filmu ražošana