Finansējuma iespējas

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF līdz 2020. gada 29. maijam pulksten 23.59 pieņem pieteikumus mērķprogrammā "Neakadēmiskās mūzikas atbalsts".Projekti saskaņā ar nolikuma prasībām iesniedzami elektroniski vienā PDF failā kkf.kulturaskarte.lv

Informācija, kā iesniegt pieteikumu, pieejama te.
Ja rodas neskaidrības par pieteikuma iesniegšanu elektroniskajā sistēmā, e-pasts konsultācijām – info@kkf.lv, tālr. - 29144379. Pēdējā projektu iesniegšanas dienā – 2020. gada 29.maijā - konsultācijas netiks sniegtas.


VKKF pieņem pieteikumus 2020. gada 2. kultūras projektu konkursā

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu norises provizoriskais grafiks 2020.gadam - ŠEIT
Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

"Investigative Journalism for Europe" grantu konkurss

"Investigative Journalism for Europe" piedāvā finansējumu jauniem pētnieciskiem projektiem, tostarp pētījumiem, kas ir iesākti ļoti nesen vai arī ir jaunas pētniecības fāzes jau eksistējošiem projektiem.

Pētniecisko žurnālistu komandas var pieteikties finansējumam no 5000 līdz 50 000 eiro. Tāpat arī iespējams iegūt finansējumu līdz 6250 eiro jau iesāktiem pārrobežu pētījumiem, kam nepieciešams papildus īstermiņa atbalsts, lai žurnālisti tos varētu pabeigt un publicēt.

Pieteikšanās termiņš: 14.06.2020. un 18.09.2020.

Vairāk informācijas

National Endowment for Democracy (NED) grantu programma

Neatkarīgas mediju organizācijas, pilsoniskās grupas un asociācijas var pieteikt projektus, kas vērsti uz demokrātijas stiprināšanu.

Pieteikšanās termiņš: 19.06.2020.

Vairāk informācijas

European Cross-Border Grant programme (Eiropas pārrobežu granta programma)

Eiropas pārrobežu granta programma piedāvā atbalstu žurnālistiem, kam ir labas idejas pārrobežu pētījumiem par Eiropas lietām.

Pieteikšanās termiņš: 15.07.2020.

Vairāk informācijas

Money Trail grantu programma

Iespēja pieteikties finansējumam, lai pētītu nelikumīgu pārrobežu naudas plūsmu, naudas atmazgāšanu un korupciju Āfrikā, Āzijā un Eiropā.

Pieteikšanās termiņš: 15.06.2020.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv