Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības 

Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 13.novembra plkst. 16.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 13.novembris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330216 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums 
Izdevumu tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 30.oktobra plkst. 16.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 30.oktobris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330263 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Izdevumu tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts


Konkurss “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Rīgas reģionā”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 16.oktobra plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 16.oktobris) vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā.

Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330213 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts
Pieteikuma veidlapa 

Šveices valdības izcilības stipendiju konkurss

Līdz 2020. gada 9. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki, pētnieki un mākslas augstskolu absolventi var iesniegt pieteikumus starptautiskajā stipendiju konkursā, lai iegūtu Šveices valdības izcilības stipendiju.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora un pēcdoktorantūras studijām vai pirmreizējām maģistra studijām mākslās 2021./2022. mācību gada laikā kādā no Šveices augstskolām. Stipendijas apmērs ir CHF 1 920 (EUR ~1 767) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 (EUR ~3 221) mēnesī.

vadlīnijās pieteicējiem
interneta vietnē

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisijas
finansējuma konkurss

Eiropas Komisija aicina pietiekties konkursam par atbalstu reģionālo faktu-pārbaudītāju centru izveidei

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi otro projektu konkursa kārtu, lai paplašinātu Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO) darbību, izveidojot nacionālus vai starptautiskus digitālo mediju pētniecības centrus visā Eiropā. Projektu konkursam paredzēti 9 milj. EUR Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 5. novembrim.

EK aicina pieteikties virtuālajai informācijas dienai 16. jūlijā par šo un citiem projektu konkursiem.

Paredzēts, ka EDMO pētniecības centri savstarpēji sadarbosies, daloties ar labo praksi un noderīgu informāciju. EDMO sekmēs faktu pārbaudīšanas un pētniecības aktivitāšu koordināciju Eiropas Savienības (ES) līmenī un radīs iespēju strādāt kopā vairāku jomu - pētniecības, faktu pārbaudītāju, mediju un citu – pārstāvjiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv