Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 27.janvāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 27.janvāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa


Konkurss „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 27.janvāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 27.janvāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa


Konkurss „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 27.janvāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 27.janvāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa


Konkurss „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 27.janvāra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 27.janvāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa

ES programmas "Radošās Eiropas" starpnozaru daļas konkurss

ES programmas Radošā Eiropa Starpnozaru daļā izsludināts otrais konkurss ar nosaukumu "Kultūras un audiovizuālā satura vienošana ar digitālajām tehnoloģijām".

Projektu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 14.maijs
Projekta ilgums: līdz 18 mēnešiem.
Projekta norises laiks: 01.01.2021.- 30.06.2022.

Visa dokumentācija un pieteikšanās Funding&Tenders portālā ŠEIT

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts pieteikšanās termiņš atbalstam mākslinieku rezidencēm.

Pieteikšanās termiņš 2020.gada 7.februārim (plkst. 15:59).

No 2020.gada 8.janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam mākslinieku rezidenču centriem. Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts pieteikšanās termiņš finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Pieteikšanās termiņš līdz 2020.gada 21.februārim (plkst. 15:59).

No 2020.gada 22.janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

  • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,
  • maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,
  • atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,
  • labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Atbalsts ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

  • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 gadiem,
  • maksimālā projekta summa ir € 100 000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem,
  • tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām ir jāiegulda atlikušie 50% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF pieņem pieteikumus jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammā.

Mērķis - veicināt līdzšinējā radošajā darbībā augstu māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu rakstnieku, mākslinieku un komponistu radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgas izcilas kvalitātes oriģinālliteratūras, mākslas darbu un oriģinālmūzikas tapšanu.

Finansējums no VKKF budžeta – 201 600 EUR.

Pieteikumu iesniegšana līdz 17.01.2020. plkst.12.00 (sūtot pa pastu - līdz 13.01.2020 (pasta zīmogs)). Rezultāti - pēc 23.01.2020.

Nolikums un pieteikuma veidlapa

Kontaktinformācija:
Literatūras nozarē - Vita Vilka, tālrunis - 67503896, e-pasts: vita@kkf.lv
Mūzikas nozarē - Santa Zirne, tālrunis - 67509945, e-pasts: santa@kkf.lv
Vizuālās mākslas nozarē - Gita Krātiņa, tālrunis - 67503897, e-pasts: gita@kkf.lv


VKKF līdz 2020. gada 17. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 13. janvārim (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammā "Mazbudžeta pilnmetrāžas filmu ražošana".


VKKF līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”.

Vairāk informācijas


Līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”

Līdz 2020. gada 24. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 20.1.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā "Muzeju nozares attīstība".

Līdz 2020. gada 31. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 27.01.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus:

2020. gada 1. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs;
mērķprogrammās
"VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos",
"Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās",
"Latvijas filmu izplatīšana",
"Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana",
"Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana".

Vairāk informācijas

Baltijas Kultūras fonda projektu konkursi

Baltijas Kultūras fonds pieņem pieteikumus 2020. gada projektu konkursā līdz šā gada 20. februārim.

Pieteikšanās procedūras apraksts pieejams programmas mājaslapā - www.kulka.ee

Fonda darba valoda ir angļu valoda.

Vairāk informācijas

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu provizoriskais grafiks 2019. gadam - ŠEIT
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Kultūra

3.01. izsludināts pirmais šī gada pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās.

Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Pieteikšanās termiņš - 4. februāris (plkst. 15.59).

Vairāk informācijas

Rīgas domes kultūras pasākumu finansēšanas konkurss

Lai nodrošinātu tradicionālo kultūras pasākumu norisi Rīgā 2020. gadā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina pieteikt projektus “Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursa” pirmā pusgada pasākumiem.

Pieteikumu iesniegšana konkursam tiek organizēta vairākos posmos.

  • Līdz 2020. gada 4. februāra plkst. 16.00 ir jāiesniedz projektu pieteikumus Lieldienu pasākumiem un koncertiem, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai veltītiem pasākumiem, kā arī Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai veltītiem koncertiem.
  • Līdz 2020. gada 25. februāra plkst. 16.00 gaidīs projekta pieteikumus Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas sarīkojumiem, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atzīmēšanai 14. jūnijā, kā arī ielīgošanas un Līgo svētku pasākumiem.

Par projektu pieteikšanu otrā pusgada pasākumiem pieteikumu iesniegšanas termiņi tiks izsludināti atsevišķi, informācija par to būs pieejama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

NKMP kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma

Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam 1. konkurss.

Līdz 2020. gada 31. janvārim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Informācija par programmu