Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Kultūras ministrija izsludina konkursu Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā”.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020. gada 9. aprīļa plkst. 16:00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 3.marts) ar norādi konkursam „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā ”, vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330249, vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Līguma projekts
Tāmes veidlapa

ES programmas "Radošās Eiropas" starpnozaru daļas konkurss

ES programmas Radošā Eiropa Starpnozaru daļā izsludināts otrais konkurss ar nosaukumu "Kultūras un audiovizuālā satura vienošana ar digitālajām tehnoloģijām".

Projektu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 14.maijs
Projekta ilgums: līdz 18 mēnešiem.
Projekta norises laiks: 01.01.2021.- 30.06.2022.

Visa dokumentācija un pieteikšanās Funding&Tenders portālā ŠEIT

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu norises provizoriskais grafiks 2020.gadam - ŠEIT
Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv