Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā veikšanu.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 12.aprīļa plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 12.aprīlis).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par konkursa nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330261 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 10.aprīlis).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330325 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 10.aprīlis).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330325 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 21.aprīļa plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 21.aprīlis).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par konkursa nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330220 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Valsts kultūrkapitāla fonds

Līdz 2017. gada 21. aprīlim pulksten 12.00 vai, sūtot pa pastu, līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus šā gada 2. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Dizaina un arhitektūras, Tradicionālās kultūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.


Līdz 2017. gada 21. aprīlim pulksten 12.00 vai, sūtot pa pastu, līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas "Mikrobudžeta filmu ražošana" projektu konkursā.


Līdz 2017. gada 31. martam pieņem projektu pieteikumus "Latvijas valsts mežu" atbalstītajās kultūras programmās 


Līdz 2017. gada 4. aprīlim pieņem projektu pieteikumus "Latvijas valsts mežu" atbalstītajā Zemgales kultūras programmā.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar KM

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši programmai piešķirtajam finansējumam.

Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu medijos un veicināt mediju atbildīgumu un sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Vienlaikus programma veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, neatkarīgi no medija veida un izmantotās platformas.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 19.aprīlis.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā  www.sif.gov.lv. Vairāk informācijas šeit.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Izsludināts otrais šī gada pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 5.aprīlim.
Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.nordiskkulturkontakt.org

Kontaktpersona: Ginta Tropa
Kultūras padomniece / Culture Adviser
Mob +371 26362558
ginta@norden.lv

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju

Projektu konkurss “Latvijas sakrālais mantojums”

Līdz 2017.gada 18. aprīlim pieņem pieteikumus Rietumu Bankas labdarības fonda projektu konkursā „Latvijas sakrālais mantojums. Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju.

Lai pieteiktos konkursam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties šeit.

Konkursā apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti Rietumu Bankas labdarības fonda mājas lapā rblf.lv

Laura Cimmere
Rietumu Bankas labdarības fonds
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
e-mail: lcimmere@rblf.lv
t.67020569
m.26565796
www.rblf.lv
www.facebook.com/labdariba

 

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendijas un atbalsta programmas Studenti, nesenie augstskolu absolventi un pētnieki aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijām un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.
Papildu informācija
Pieteikties stipendijām var līdz 1. aprīlim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā www.BalticAmericanFreedomFoundation.org
Filmu nozares finansējums

Konkurss par programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” izplatīšanu Latvijas novados

Finansējuma avots - Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi. Konkursa ietvaros Pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 80 000 euro apmērā.

Konkursa dokumenti līdz 2017. gada 24. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.


Konkurss par Nacionālā filmu festivāla rīkošanu

Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi 80 000 euro apmērā viena gada ietvaros.

Konkursa dokumenti līdz 2017. gada 24. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

KONKURSA NOLIKUMS

FESTIVĀLA TĀMES VEIDLAPA

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMA PROJEKTS


NKC 2017. gada konkurss ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00 Konkursa nolikums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Gaismas festivāla "Staro Rīga" projektu konkurss

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina gaismas festivāla “Staro Rīga” projektu un ideju finansēšanas konkursu. Šogad gaismas festivāls “Staro Rīga” atzīmēs desmit gadu jubileju. Tā norise plānota no 17. līdz 20. novembrim. Projekta un/vai idejas pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 31. marta plkst. 12.00, RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, tad pasta zīmogam jābūt ne vēlākam kā 2017. gada 28. marts. Vienlaicīgi pieteikums jānosūta arī elektroniski uz e-pasta adresi staroriga@riga.lv.

Plašāka informācija

ES Programma "Radošā Eiropa" Kultūra Eiropas Komisija (EK) izsludina ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas platformu konkursu. Konkursā tiks atbalstītas platformas, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru.

Platforma ir jāpārstāv vismaz 10 organizācijām (vadītājs un vismaz 9 partneri). Vismaz 5 no iesaistītajām organizācijām jābūt reģistrētām dažādās atbilstīgajās valstīs. Projekta ilgums ir 4 gadi un maksimālais EK grants – 500 000 EUR (80% no kopējā budžeta) gadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 6. aprīlis. Rezultāti gaidāmi š.g. jūlijā.

Pieteikšanās notiek 2 kārtās. Pirmajā kārtā pieteikums (E-forma ar pielikumiem) jāiesniedz tikai elektroniski.

Vadlīnijas un plašāka informācija, dokumentācija pieejama šeit: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

ES programma "Radošā Eiropa" Media

Atbalsts audiovizuālu Eiropas darbu popularizēšanai tiešsaistē Termiņš: 2017.gada 6.aprīlis.

Atbalsts audiovizuālo projektu attīstīšanai Termiņš: 2017.gada 20.aprīlis.

Atbalsts Eiropas filmu festivālu organizēšanai Termiņš: 2017.gada 27.aprīlis.

Atbalsts starptautisku TV programmu ražošanai Termiņš: 2017.gada 30.maijs.

Atbalsts Eiropas filmu izplatīšanai kinoteātros citās valstīs Termiņš: 2017.gada 14.jūnijs.

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija sadarbībā ar KM

Izsludināta konkursa “Atbalsts izdevējiem Latvijas kultūrvēsturi popularizējošu izdevumu izdošanai angļu valodā” trešoā kārta. Konkursā uzvarējušie darbi tiks iekļauti Latvijas ekspozīcijā, kad 2018. gada pavasarī Latvija, Lietuva un Igaunija būs Londonas grāmatu gadatirgus īpašie viesi.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017. gada . 3. maijam, ieskaitot.

Konkursa nolikums latviešu valodā

Konkursa nolikums angļu valodā

1. pielikums - pieteikuma veidlapa latviešu valodā

1. pielikums angļu valodā

2. pielikums latviešu valodā - Tāme

2. pielikums angļu valodā - Tāme

3. pielikums latviešu valodā - Apliecinājums

3. pielikums angļu valodā - Apliecinājums

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Beata Paškevica
Projekta vadītāja
epasts: beatep@latnet.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Inkubācijas atbalstam 2. uzsaukumā var pieteikties līdz 21.03.2017., izņemot Radošo industriju un Jelgavas biznesa inkubatoros, kur pieteikumus pieņems līdz 31.03.2017. (līdz 02.04.2017. elektroniski), un izņemot Jēkabpils biznesa inkubatoru, kur pieteikumus pieņems līdz 24.04.2017.

Plašāk: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Kontakti:
Liene Pērkone
Biznesa inkubatora vadītāja
Tālrunis: 62401220
liene.perkone@liaa.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu