Finansējuma iespējas

KM līdzfinansējuma konkurss

Konkurss „Sabiedrības saliedētības pasākumi” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2019.gadā paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”.

Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 100 774 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 20.oktobra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2019.gada 20.oktobris) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330310 vai rakstot uz e-pasta adresi Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv

Starptautiskās mediju attīstības organizācijas "Internews" un Baltijas Mediju izcilības centra, ASV Valsts Departamenta atbalstītā projekta „Atbalsts neatkarīgiem medijiem Baltijā” grantu konkurss

Iespēja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas plašsaziņas līdzekļiem saņemt grantus

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 25. oktobris

Pieteikuma valoda: Angļu

Starptautiskā mediju attīstības organizācija Internews sadarbībā ar Baltijas Mediju izcilības centru (BMIC), ASV Valsts Departamenta atbalstītā projekta „Atbalsts neatkarīgiem medijiem Baltijā” ietvaros aicina vietējos plašsaziņas līdzekļus, kas strādā un ir reģistrēti Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, pieteikt idejas grantu konkursam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sociāli nozīmīgu tēmu plašāku atspoguļojumu medijos. Pieteiktajiem projektiem jārisina aktuāli jautājumi, kas skar vietējās kopienas/reģiona/valsts intereses, un satura radīšanā jāizmanto multimediju elementi, īpaši tiek veicināti eksperimenti ar jauniem digitālajiem formātiem.

Grantu konkursa mērķis ir piešķirt atbalstu kopā 18 projektiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Viena granta maksimālā summa ir 5000 ASV dolāru.

Pieteikumi un jautājumi par granta saņemšanu ir jāiesniedz, nosūtot tos uz e-pasta adresi LT-call@internews.org. Pieteikuma tēma - „Valsts, organizācijas nosaukums” (“CountryName, OrganizationName”).

Sīkāka informācija atrodama šeit.

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF līdz 25.10.2019. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.10.2019. (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammas "Latvijai - 100" 2020. gada projektu konkursā.

Kontaktinformācija:
Inga Baltā
projektu kuratore
tālrunis 67503178
e-pasts: inga.balta@kkf.lv

Vairāk informācijas

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu provizoriskais grafiks 2019. gadam - ŠEIT
Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu