Kultūras norises bērniem un jauniešiem

Iniciatīva „Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

„Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

Vairāk informācijas

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" foruma materiāli
 

Aicinām iepazīties ar kultūras pasākumu piedāvājumu

 teatris_muzika.jpg

Teātru, mūzikas, koncertu organizācijas (viss piedāvājums)

         1.-4.klašu vecuma grupai      5.-9.klašu vecuma grupai      10.-12.klašu vecuma grupai

   

bibliotekas.jpg

Bibliotēku organizācijas (viss piedāvājums)

          1.-4.klašu vecuma grupai        5.-9.klašu vecuma grupai       10.-12.klašu vecuma grupai

muzeji.jpg

Muzeju un arhīvu organizācijas (viss piedāvājums)

           1.-4.klašu vecuma grupai        5.-9.klašu vecuma grupai        10.-12.klašu vecuma grupai

mantojums_lit.jpg

Arhitektūra, dizains, mantojums, kino u.c. (viss piedāvājums)

Informācija atjaunināta 19.07.2018.

Kam? Informatīvais apkopojums sniedz ieskatu mācību iestāžu vadītājiem, skolotājiem, atbildīgajiem par kultūras norisēm izglītības iestādēs, vecākiem un ikvienam interesentam par daudzveidīgo, bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs. Informācija būs noderīga arī plašākai auditorijai - pašvaldībām, valsts institūcijām, komercorganizācijām, nevalstiskajam sektoram, potenciālajiem skolu atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kā arī medijiem, kas atspoguļo kultūras informāciju u.c. Vienkopus pieejamā informācija dod iespēju plašāk iepazīt Latvijas kultūras institūciju piedāvājumu un savlaicīgi plānot skolēnu līdzdalību kultūras norisēs un pasākumos, saistot to ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Informācija sakārtota pa klašu grupām (1.-4.klase, 5.-9.klase, 10.-12.klase), kā arī to ir iespējams papildus atlasīt, izmantojot nepieciešamos kritērijus.

Par ko? Materiāls atklāj teātru, mūzikas, koncertu, dejas, arhitektūras, dizaina, bibliotēku, muzeju un arhīvu institūciju un organizāciju piedāvājumu. Kopumā informāciju sniedza 575 valstis, pašvaldību un nevalstiskās kultūras organizācijas. Pasākumi aptver šādas nozares: vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, vēsture. Informācija nav veidota kā norišu kalendārs, bet gan kā apkopojums, kuru iespējams atlasīt pēc vecuma/klašu grupām, nozarēm un citiem kritērijiem.

Kā lietot? Informācijā ietverts norises/pasākuma nosaukums, informācija par organizatoriem, īss satura izklāsts, norises valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei. Apkopojums pieejams Excel tabulu formātā, kur, izmantojot filtrus, iespējams atlasīt informāciju pēc nepieciešamajiem kritērijiem: reģions, pilsēta/novads, nozare, valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība u.c.

Plašāku informāciju par programmu „Latvijas skolas soma” aicinām skatīt Latvijas valsts simtgades mājas lapā.

Informāciju iespējams papildināt un precizēt, nosūtot izmaiņas uz e-pastu: Karina.Priede@km.gov.lvLolita.Rusina@km.gov.lv.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā norises laiku vai plānoto laika grafiku  ir meklējama, izmantojot organizācijas vai institūcijas norādīto mājaslapu vai citu kontaktinformāciju.

Informācija sagatavota, izmantojot Latvijas digitālās kultūras kartes tehnoloģiskās iespējas.

Informācija par kultūras pasākumu aktuālo norišu kalendāru atrodama elektroniskajā vietnē „Bērnu kultūras kalendārs GARĀ PUPA”

 

 

Pateicamies par vizuālo noformējumu JRRMV Mazās mākslas skolas 5b. klases audzēknei Margrietai Martai Vizulei