Aicinām iepazīties ar kultūras pasākumu piedāvājumu

 
Arhitektūra, dizains, mantojums, kino u.c. (viss piedāvājums) 

 

 


Muzeju un arhīvu organizācijas (viss piedāvājums) 

teatris_muzika.jpg

 

 


Teātru, mūzikas, koncertu organizācijas (viss piedāvājums) 

Informācija atjaunināta 11.12.2020.

 

Kam? Informatīvais apkopojums sniedz ieskatu mācību iestāžu vadītājiem, skolotājiem, atbildīgajiem par kultūras norisēm izglītības iestādēs, vecākiem un ikvienam interesentam par daudzveidīgo, bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs. Informācija būs noderīga arī plašākai auditorijai - pašvaldībām, valsts institūcijām, komercorganizācijām, nevalstiskajam sektoram, potenciālajiem skolu atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kā arī medijiem, kas atspoguļo kultūras informāciju u.c. Vienkopus pieejamā informācija dod iespēju plašāk iepazīt Latvijas kultūras institūciju piedāvājumu un savlaicīgi plānot skolēnu līdzdalību kultūras norisēs un pasākumos, saistot to ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Informācija sakārtota pa klašu grupām (1.-4.klase, 5.-9.klase, 10.-12.klase), kā arī to ir iespējams papildus atlasīt, izmantojot nepieciešamos kritērijus.

Par ko? Materiāls atklāj teātru, mūzikas, koncertu, dejas, arhitektūras, dizaina, bibliotēku, muzeju un arhīvu institūciju un organizāciju piedāvājumu. Kopumā informāciju sniedza aptuveni 575 valsts, pašvaldību un nevalstiskās kultūras organizācijas. Apkopojums regulāri tiek atjaunots un papildināts. Pasākumi aptver šādas nozares: vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, vēsture. Informācija nav veidota kā norišu kalendārs, bet gan kā regulāri vai ilgākā laika posmā pieejamu norišu apkopojums, kuru iespējams atlasīt pēc klašu grupām, nozarēm un citiem kritērijiem.

Kā lietot? Informācijā ietverts norises/pasākuma nosaukums, informācija par organizatoriem, īss satura izklāsts, norises valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei. Apkopojums pieejams Excel tabulu formātā, kur, izmantojot filtrus, iespējams atlasīt informāciju pēc nepieciešamajiem kritērijiem: reģions, pilsēta/novads, nozare, valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība u.c.

Plašāku informāciju par programmu „Latvijas skolas soma” aicinām skatīt Latvijas valsts simtgades mājas lapā.

Informāciju iespējams papildināt un precizēt, nosūtot izmaiņas uz e-pastu: Eliza.Spurdzina@km.gov.lv, Lolita.Rusina@km.gov.lv. Lai pieteiktu jaunas kultūras un mākslas norises, kas būs pieejamas ilgākā laika posmā, lūgums aizpildīt pieteikuma lapu un nosūtīt to programmas vadītājai Aijai Tūnai uz e-pastu Aija.Tuna@km.gov.lv.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā norises laiku vai plānoto laika grafiku ir meklējama, izmantojot organizācijas vai institūcijas norādīto mājaslapu vai citu kontaktinformāciju.

Informācija sagatavota, izmantojot Latvijas digitālās kultūras kartes tehnoloģiskās iespējas.

 

Pateicamies par vizuālo noformējumu JRRMV Mazās mākslas skolas 5b. klases audzēknei Margrietai Martai Vizulei