Iespējas

Izglītība:

Pieminekļu aizsardzības nozarē strādā dažādu profesiju pārstāvji: pilsētplānotāji, arhitekti, būvinženieri, vēsturnieki, arheologi, mākslas vēsturnieki, mākslas priekšmetu eksperti, restauratori un restauratoru asistenti, u.c., kuri pārzina ne tikai pieminekļu aizsardzības principus, bet ir arī jābūt speciālisti par kādu no kultūras pieminekļu tipoloģiskajām grupām.

Finansējums:

Kultūras pieminekļu tāpat kā citu ēku uzturēšana un saglabāšana ir to īpašnieku pienākums. Kultūras pieminekļa statuss sniedz iespēju īpašniekam saņemt publisko finansējumu valsts, pašvaldību, u.c. programmās. Valsts atbalsta ēku, kam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, īpašniekus, samazinot kadastrālo vērtību, no kuras tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). NĪN administrē pašvaldības, kas var piemērot NĪN likmes samazinājumu objektiem, kas tiek uzturēti atbilstoši pieminekļu aizsardzības prasībām, vai, piemērot maksimālo nodokļa likmi, objektiem, kas netiek uzturēti.

Finansējumu iespējams piesaistīt: