Pakalpojumi

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija:

 

Inspekcijas pakalpojumi, par kuriem jāmaksā valsts nodeva:

  • atļaujas izsniegšana mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm.

  • izziņas izsniegšana kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas (ja izvešanai nav nepieciešama Inspekcijas atļauja).