Kultūrizglītība

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas. Tās nodrošina profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu.

Kultūrizglītības padome

Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC).

Kontaktpersonas

Andis Groza, LNKC direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs. andis.groza@lnkc.gov.lv, tālr. 26167432
Kārlis Jēkabsons, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas mūzikas izglītības eksperts. karlis.jekabsons@lnkc.gov.lv, tālr. 67356284
Ilze Kupča, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vizuālās mākslas izglītības eksperte. ilze.kupca@lnkc.gov.lv, tālr. 62305828
Elita Barisa, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte. elita.barisa@lnkc.gov.lv, tālr. 62305827
Ina Masule, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte. ina.masule@lnkc.gov.lv, tālr. 67356282
Baiba Beinaroviča, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vecākā referente. baiba.beinarovica@lnkc.gov.lv, tālr. 62305829
Māra Kalve, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas referente. mara.kalve@lnkc.gov.lv, tālr: 67322234