Piešķirts līdzfinansējums inovatīva pārrobežu projekta īstenošanai Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā

Ministru kabinets 2. aprīļa sēdē atbalstījis Kultūras ministrijas lūgumu piešķirt priekšfinansējumu 43 126 eiro un līdzfinansējumu 7 611 eiro apmērā profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (LMMDV) Interreg projekta īstenošanai. Priekšfinansējums pēc projekta noslēguma 2020. gadā tiks ieskaitīts valsts budžetā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Ar piešķirto finansējumu LMMDV 2019. gadā īstenos INTERREG Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros atbalstītu projektu „Paradigmas maiņa no „tradicionālajām” uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai”. Projekta vadošais partneris ir Kuldīgas novada pašvaldība, bet partneri – Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs un Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža. Savukārt LMMVD pārņem partnera saistības no Liepājas radošās industrijas klastera.

Projekts ir iniciatīva izglītības platformas izveidei, apvienojot iesaistīto pārrobežu partneru intelektuālo ieguldījumu. Tā mērķis ir īstenot divu gadu izglītības programmu 160 dalībniekiem un modernizēt partneru darbnīcu un studiju telpas, uzstādot IKT, multimediju (Klaipēda), konferenču (Nida), tekstila un multimediju (Liepāja) un 3D prototipēšanas (Kuldīga) aprīkojumu. Dalībnieki no tādām jomām kā māksla, dizains, izglītība, uzņēmējdarbība u.c. tiks aicināti pieteikties apmācībām un radošajām darbnīcām, bet plašākai sabiedrībai būs pieejamas publiskas lekcijas un izstādes. Savukārt sadarbības partneru modernizētās darbnīcas un studijas būs pieejamas daudzveidīgu apmācību un projektu īstenošanai radošo industriju jomā.

Kopējais projekta finansējums ir 220 193 eiro, un 85 % no tiem sedz ERAF. Projekta īstenošanas termiņš ir 2020.gada 31.maijs.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv   
Tālr. (+371) 67330254