Statistika

 

Dati par 2018.gada periodu atjaunināti 2019.gada 1.jūlijā.

Krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika"