Statistika

 

Krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika"