Muzeju akreditācija

Latvijas Republikas Muzeju likuma 9.pants nosaka, ka valsts un pašvaldību muzejiem ir jāakreditējas. Akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību.

Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku, pirmreizējā akreditācijā - uz pieciem, bet kārtējā akreditācijā - uz pieciem vai desmit gadiem, var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss. Akreditācija Latvijā tika uzsākta 1999. gadā.

2006.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 532 „Muzeju akreditācijas noteikumi”

KM Muzeju akreditācijas iekšējie noteikumi

Iesniedzamā dokumentācija:

Pirmreizējai akreditācijai iesniedzamie dokumenti
Kārtējai akreditācijai iesniedzamie dokumenti
Iesnieguma veidlapa
Noteikumi par muzeja krājumu – metodiskie norādījumi

Akreditācijas konsultatīvās komisijas darbs:
Latvijas Muzeju padomes rekomendētie eksperti darbam Akreditācijas konsultatīvajā komisijā  

Veidlapa „Akreditējamā muzeja atbilstība akreditācijas prasībām”

Akreditācijas grafiks

Akreditēto muzeju reģistrs