Muzeoloģiskās literatūras krājums

Literatūras krājumu veido latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, vācu u.c. valodās izdoti muzeoloģiskie materiāli, kas aptver plašu tēmu loku.

Literatūras krājums ir sistematizēts šādās grupās:

 • muzeju nozares politika
 • muzeju teorija, muzeoloģija, muzeogrāfija
 • muzeju terminoloģija
 • muzeju vēsture
 • muzeju organizācija un pārvaldība
 • muzeju materiāli tehniskā bāze
 • darbs ar muzeja krājumu
 • pētniecības darbs muzejos
 • ekspozīciju darbs
 • muzeju izglītojošais darbs

Literatūras krājumā atrodamas:

 • grāmatas par muzeju darba teoriju – t.sk., Lielbritānijas izdevniecības Routledge grāmatu sērija, kas aptver visas muzeja darba jomas; Amerikas Muzeju asociācijas un Lielbritānijas Muzeju asociācijas izdevumi; Latvijas Muzeju biedrības un Muzeju valsts pārvaldes izdevumi
 • muzeju publikācijas – t.sk., Latvijas muzeju izdevumi
 • periodiskie izdevumi – t.sk., Мир Музея – krievu valodā, Museums Journal, Museum International, Museum News – angļu valodā, Ziemeļvalstu kopizdevums Nordisk Museologi ar anotācijām angļu valodā
 • Lesteres universitātes (Anglija) un Dīkena universitātes (Austrālija) muzeoloģijas mācību materiāli
 • ICOFOM (ICOM Muzeoloģijas starptautiskās komitejas) rakstu sērija
 • konferenču un semināru materiāli
 • studentu zinātniskie darbi
 • videofilmas – filmu sērija par muzeju krājuma priekšmetu saglabāšanu u.c.

Ar muzeoloģiskās literatūras krājumu var iepazīties Muzeju nodaļā

Kontaktpersona

Daina Ratniece. Daina.Ratniece@km.gov.lv, tālr. 67330304