Saites

Informācija par akreditētajiem muzejiem ir iegūstama vietnē Latvijas digitālā kultūras karte 

Papildu informācija (arī par daļu neakreditēto muzeju) Latvijas Muzeju biedrība

MUZEJU CEĻVEDIS (LV)
MUZEJU CEĻVEDIS (RU)
MUZEJU CEĻVEDIS (ENG)