2023. gada Dziesmu un deju svētku māksliniecisko padomi vadīs Romāns Vanags

Diriģents Romāns Vanags

Ceturtdien, 2019.gada 27.jūnijā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Rīgā notika pirmā XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku mākslinieciskās padomes sēde. Tajā tika ievēlēts padomes priekšsēdētājs un tā vietnieks, kā arī pārrunāti pirmie sagatavošanās darbi ceļā uz Dziesmu svētku simtpiecdesmitās gadskārtas atzīmēšanu 2023. gadā.

Par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku mākslinieciskās padomes (turpmāk – Mākslinieciskā padome) priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja koru nozares pārstāvi Romānu Vanagu. Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Klišāns, izvirzot Romāna Vanaga kandidatūru balsošanai, klātesošajiem norādīja R. Vanaga vērā ņemamo māksliniecisko un organizatorisko pieredzi, kas ir nozīmīga kārtējo Dziesmu un deju svētku rīkošanā.

Par Mākslinieciskās padomes priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta dejas nozares pārstāve Zanda Mūrniece. “Zanda Mūrniece ir uzticams un profesionāls komandas biedrs. Esmu pārliecināts, ka kopā strādājot darīsim visu iespējamo, lai godam sagaidītu Dziesmu svētku simtpiecdesmitgadi,” teica Romāns Vanags.

Sēdē tika pārrunāts jautājums par nepieciešamību sagatavot Dziesmu svētku 150. gadadienai veltītu manifestu, kas kalpotu par atspēriena punktu svētku norišu māksliniecisko koncepciju izstrādei. Padome pauda viedokli, ka manifesta izveidi jāuztic kultūras jomas personībai. Manifestu plānots sagatavot pirms māksliniecisko koncepciju konkursa izsludināšanas, kas paredzēta 2019.gada otrajā pusē.

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes sastāvu, atbilstoši Dziesmu un deju svētku likuma 8. panta septītajai daļai, veido Dziesmu un deju svētku padomes māksliniecisko nozaru eksperti, kā arī pašvaldību kultūras centru un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Nākamo svētku Mākslinieciskajā padomē darbojas nozaru eksperti: Santa Laurinoviča, Zanda Mūrniece (deja), Jānis Puriņš (pūtēju orķestri), Ilze Rimicāne (tautas lietišķā māksla), Iveta Tauriņa (tautas mūzika), Māra Mellēna (tradicionālā kultūra), Jēkabs Jančevskis (profesionālā mūzika). Pašvaldību kultūras centrus pārstāv Toms Upners, nevalstiskās organizācijas – Mārīte Puriņa. Mākslinieciskās padomes uzdevums ir rūpēties par svētku māksliniecisko kvalitāti, izskatīt un pieņemt lēmumus radošajos un mākslinieciskajos jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
Lana Kazlauskiene
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985; 26407922
lana.kazlauskiene@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv