Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdod grāmatu “Dienvidkurzemes adītās jakas”

2019.gada 5.februārī Lībiešu institūtā, Rīgā notika Latvijas Nacionālā kultūras centra jaunizdotās grāmatas “Dienvidkurzemes adītās jakas” atvēršanas pasākums.

Grāmatā “Dienvidkurzemes adītās jakas” apkopota pamatinformācija par jakām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, izveidoti nelieli jaku apraksti un jaku rotājumu zīmējumi, kā arī sniegtas pamatzināšanas jaku tehniskajā adīšanā. Izdevumā apkopotā informācija varētu kļūt par iedvesmas avotu savas, individuālās jakas adīšanā. Grāmatu iespējams iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīga, Pils laukums 4). Cena – EUR 8.-,

Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena stāsta:” Ideja veidot izdevumu “Dienvidkurzemes jakas” radās jau 2010.gadā, kad bija iepazīti Rucavas cimdi un Rucavas robiņi un 2011.gadā notika pirmais seminārs, kas bija veltīts Rucavas jaku izpētei un adīšanai. Arī Rucavas tradicionālas kultūras informācijas centrs iesaistījās jaku adīšanā un izpētē. 2013.gadā Igaunijas tautas mākslas biedrības rīkoja starptautisku konferenci “Adītās jakas un džemperi apkārt Baltijas jūrai”. Konferencē bija iespēja iegūt plašu informāciju par adījumiem valstīs, kuras izvietotas apkārt Baltijas jūrai. Konferencē tika nolasīts referāts par “Dienvidkurzemes jakām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā” un tas bija pirmais solis ceļā uz izdevuma nepieciešamību.”

Grāmatas atvēršanas pasākumā piedalījās Rucavas kultūrtelpas pārstāvji, kas viesus sagaidīja gan ar maizi un Rucavas balto sviestu, gan ar skanīgām dziesmām. 2018.gadā Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ierakstīta gan Rucavas tradicionālā kultūras telpa, gan Lībiešu kultūrtelpa. Tādēļ simboliski tas, ka jaunā Latvijas Nacionālā kultūras centra izdotā grāmata, kas veltīta Rucavas nemateriālajam kultūras mantojumam, tika atvērta tieši 2018.gada nogalē dibinātā Lībiešu institūta telpās.

Šobrīd Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir izveidojis Dienvidkurzemes jaku virtuālo izstādi savā mājaslapā, kas pieejama apskatīšanai ŠEIT.

Paldies grāmatas sastādītājai – Lindai Rubenai, teksta autorei – Initai Heinolai, tulcei – Ritai Kursītei, fotogrāfam – Ingum Bajāram, maketētājai – Laurai Lūsei, tehnisko zīmējumu autorei – Guntai Zommerei un redaktorei – Elitai Priedītei.

Informāciju sagatavoja:
Linda Ertmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985; 29181396
Linda.Ertmane@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv