Latvijas valsts himna ir viens no Latvijas Republikas valsts simboliem.
Latvijas valsts himna — tautas svinīgā lūgšana ir:

"Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!"

Latvijas valsts himna izpildāma latviešu valodā ar Kārļa Baumaņa komponēto mūziku. Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

Latvijas valsts himna obligāti izpildāma:

  • paceļot Latvijas valsts karogu valsts un pašvaldību iestāžu rīkoto pasākumu laikā;
  • atklājot svinīgus pasākumus, kas veltīti likumā noteiktajām Latvijas Republikas svētku un atceres dienām;
  • sagaidot un pavadot citu valstu un valdību vadītājus, kuri ierodas Latvijā oficiālā vizītē;
  • katru dienu, uzsākot valsts televīzijas un radio raidījumu programmu.

Latvijas valsts himnu var izpildīt arī citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus. Sabiedriskos pasākumos Latvijas valsts himnas izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem cepures, bet personas valsts formas tērpos rīkojas saskaņā ar dienesta reglamentu.
Kārtību, kādā tiek tiražētas Latvijas valsts himnas notis un skaņu ieraksti, noteicis Ministru kabinets.

Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” skaņu ieraksti:

    Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” nošu partitūras