Prezentācijas un pētījumi

2017.gadā paredzēts veikt divus pētījumus – par Latvijas mediju daudzveidību un Latvijas iedzīvotāju medijpratību.

Pētījumi

Pētījums „Latvijas mediju vides daudzveidība” ; 2018.gada oktobris

Latvijas iedzīvotāju medijpratība; 2017. gada jūnijs

9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratība Latvijā; 2017

Prezentācijas

Prezentācija KM medijpratības veicināšanas partneru trešā sanāksme 2018.gada 22.martā

Prezentācija Bērnu un pusaudžu (9-16 gadi) medijpratības pētījuma rezultāti 2018.gada 6.februārī

Prezentācija Medijpratības resursu apkopojums 2018 - iedvesmai un izmantošanai mācību procesā (atjaunota 28.03.2018.)

Prezentācija Kultūras ministrijas rīkotajā medijpratības veicināšanas partneru sanāksmē 2016.gada 10.oktobrī

Prezentācija ("Latvijas Fakti") KM preses konferencē par Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu;

Prezentācija (KM) preses konferencē par Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu;

Prezentācija Medijpratība sabiedrības imunitātes stiprināšanai - 11.05.2017;

Prezentācija KM medijpratības veicināšanas partneru sanāksme 2017.gada 20.jūnijā;

Prezentācija Medijpratība: nozīme mūsdienu informācijas vidē, jaunieši kā mediju lietotāji un situācija Latvijā - 28.09.2017;

Prezentācija Ekspertu diskusija: Bibliotēku un bibliotekāru iespējas un loma medijpratības veicināšanā Latvijā - 17.10.2017.

Vienlapis ''Kultūras ministrijas priekšlikumi projektam par kompetenču pieeju mācību saturā (Skola 2030)