Prezentācijas un pētījumi

2017.gadā paredzēts veikt divus pētījumus – par Latvijas mediju daudzveidību un Latvijas iedzīvotāju medijpratību.

Pētījumi

Latvijas iedzīvotāju medijpratība © “Latvijas Fakti”; 2017. gada jūnijs

Prezentācijas

Prezentācija Kultūras ministrijas rīkotajā medijpratības veicināšanas partneru sanāksmē 2016.gada 10.oktobrī

Prezentācija ("Latvijas Fakti") KM preses konferencē par Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu;

Prezentācija (KM) preses konferencē par Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumu;

Prezentācija Medijpratība sabiedrības imunitātes stiprināšanai - 11.05.2017;

Prezentācija KM medijpratības veicināšanas partneru sanāksme 2017.gada 20.jūnijā;

Prezentācija Medijpratība: nozīme mūsdienu informācijas vidē, jaunieši kā mediju lietotāji un situācija Latvijā - 28.09.2017;

Prezentācija Ekspertu diskusija: Bibliotēku un bibliotekāru iespējas un loma medijpratības veicināšanā Latvijā - 17.10.2017.