Aktuālais par COVID-19

COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (pieņemts 9.06.2020.)

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Nosacījumi kultūras norišu organizēšanai no 14. oktobra

Detalizētas VADLĪNIJAS drošai kultūras pasākumu organizēšanai (aktualizētas 14.10.2020.)

Informācija par kultūras ministra rīkojumu "Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai" 

Order: Regarding Culture Employees Whose Arrival in Latvia is Required for the Organisation of Cultural Services and Public Events | CERTIFICATION SAMPLE (updated 16.10.) (the certification may contain information on one or several persons)

Informācijai par KM kompetences jautājumiem 

67330254
Konsultācijām kultūrizglītības jautājumos: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā (2020. - 2021. gads)

Noderīga informācija kultūras norišu organizētājiem un apmeklētājiem - biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Video: Kā pareizi lietot sejas masku? / Как правильно пользоваться маской для лица? / How to use the face mask correctly?

Vispārīgie nosacījumi drošai kultūras pasākumu organizēšanai, kultūras iestāžu un norišu vietu darbībai un apmeklēšanai:

 • no 10. oktobra līdz 31.decembrim kultūras pasākuma apmeklētāju skaits telpās nedrīkst pārsniegt 500, vienlaikus nepārsniedzot 50% telpas ietilpības un katram apmeklētājam nodrošinot 3 m2 telpas platības;
 • No 14. oktobra sejas maskas jālieto arī, apmeklējot kultūras norišu vietas: muzejus, izstāžu zāles, bibliotēkas, arhīvus u.c. 
 • Sejas maska nav jāvelk organizētā kultūras pasākumā, kur apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.
 • Apmeklējot kultūras pasākumus, cilvēkiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Nenotiek neorganizēta cilvēku pārvietošanās, neievērojot savstarpēju distancēšanos – piemēram, dejošana.
 • ārā notiekošā kultūras pasākumā var pulcēties līdz 1000 apmeklētājiem;
 • starp apmeklētājiem jānodrošina vismaz 2 metru distance;
 • pasākumi var notikt no plkst. 6.00 līdz 24:00;
 • pasākuma norises vietā jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku un virsmu higiēnai, kā arī publiski pieejama informācija par maksimālo apmeklētāju skaitu.

Pulcēšanās ierobežojumi pasākumos, kas tiek organizēti kultūras norišu vietās, to apmeklētājus sēdinot fiksētās, personalizētās sēdvietās

Ne mazāka kā 1 metra distance vai aizsargbarjera starp katrām divām fiksētu, personalizētu sēdvietu grupām (2 apmeklētāji var sēdēt blakus, pat ja nav no vienas mājsaimniecības; līdz 4 apmeklētājiem var sēdēt blakus tikai tad, ja ir no vienas mājsaimniecības) jānodrošina:

 • muzejos
 • brīvdabas estrādēs
 • bibliotēkās
 • teātru ēkās
 • kultūras centros
 • koncertzālēs
 • izstāžu zālēs
 • kinoteātros
 • iepriekš uzskaitīto kultūrvietu āra teritorijās notiekošajos pasākumos.

Atstājot sēdvietu, apmeklētājiem jāietur 2 metru distance vienam no otra, ja viņi nav no vienas mājsaimniecības.


Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas no riska valstīm

Kultūras darbiniekiem no paaugstināta Covid-19 saslimšanas riska valstīm darba vietā un darba laikā (piemēram, koncerta mēģinājums un uzstāšanās koncertā pasākuma norises vietā) nav jāievēro pašizolācija. 10 dienu laikā pēc ierašanās no riska valstīm laikā, kad kultūras darbinieki neveic darba pienākumus, tiem ir jāievēro pašizolācija.

Nosacījumi ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas Latvijā no paaugstināta riska valstīm:

 • personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • persona, ierodoties Latvijā, veic Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs;
 • persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu: 

                 - režisors;
                 - scenogrāfs;
                 - tērpu mākslinieks;
                 - aktieris;
                 - solists;
                 - mūziķis;
                 - diriģents;
                 - baleta mākslinieks;
                 - koncertmeistars;
                 - horeogrāfs;
                 - vizuālās mākslas speciālists;
                 - filmēšanas grupas dalībnieks;
                 - cirka mākslinieks;
                 - mākslas kritiķis;
                 - māksliniekus apkalpojošie darbinieki (ne vairāk kā divi vienā pieteikumā);
                 - literāts.

Pasākumu organizatoru, kuri ir uzaicinājuši ārvalstu māksliniekus, pienākums ir Kultūras ministrijā iesniegt rakstisku, atbildīgās amatpersonas parakstītu apliecinājumu par:

 • uzaicinātās personas atbilstību kādai no iepriekš uzskaitītajām kultūras darbinieku grupām;
 • uzaicinātās personas uzturēšanās mērķi un ilgumu Latvijā;
 • to, ka pēc ierašanās Latvijā, personai tiks veikts Covid-19 tests;
 • to, ka līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi Covid-19 testa rezultātu, tai tiks nodrošināta pašizolācija;
 • to, ka gadījumā, ja persona Latvijā uzturēsies ilgāk par 5 dienām, pēc 5 – 7 dienām veiks atkārtotu Covid-19 testu;
 • to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijā nodrošinās tās pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu;
 • to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai (tai skaitā nepakļaus citas personas inficēšanās riskam, neveidos tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņems viesus, nedosies privātās vizītēs, uz sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu); un 14 dienas novēros savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērīs ķermeņa temperatūru un informēs ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).
 • to, ka nodrošinās personas transportēšanu no un uz darba vietu;
 • to, ka gadījumā, ja personai tiks apstiprināta saslimšana ar Covid-19, segs ar ārstniecību saistītos izdevumus.

Informācija par biļešu izmantošanas iespējām uz pārceltajiem pasākumiem

Aktualitātes par Covid-19

 • Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT
 • Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT
 • VIZUĀLIE MATERIĀLI - ŠEIT
 • JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT