Aktuālais par COVID-19

COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (pieņemts 9.06.2020.)

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" / Epidemiological Safety Measures for the Containment of the Spread of COVID-19 Infection / Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19

Kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētāju skaita organizēšana no 01.08.2020.

Informācija par kultūras ministra rīkojumu "Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašānās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai"

Informācijai par KM kompetences jautājumiem 

67330254
Konsultācijām kultūrizglītības jautājumos: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

Investīcijas kultūrā: Covid-19 radīto seku mazināšanai, modernizācijai kultūras nozarē un kultūras infrastruktūrai 2020. – 2021.gadā

Noderīga informācija kultūras norišu organizētājiem - biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Vispārīgie nosacījumi drošai kultūras pasākumu organizēšanai, kultūras iestāžu un norišu vietu darbībai un apmeklēšanai:

 • no 1. augusta kultūras pasākuma apmeklētāju skaits telpās nedrīkst pārsniegt 250, ja telpa ir mazāka par 1000 m2, un 500, ja telpa ir 1000 m2 vai lielāka, vienlaikus nepārsniedzot 50% telpas ietilpības un katram apmeklētājam nodrošinot 4 m2 telpas platības;
 • ārā notiekošā kultūras pasākumā var pulcēties līdz 3000 apmeklētājiem;
 • starp apmeklētājiem jānodrošina vismaz 2 metru distance jeb katrai personai 4 m2;
 • pasākumi var notikt no plkst. 6.00 līdz 24.00 (izņemot brīvdabas kino - šie pasākumi var ilgt no 06:00 līdz 02:00);
 • pasākuma norises vietā jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku un virsmu higiēnai, kā arī publiski pieejama informācija par maksimālo apmeklētāju skaitu.
   

Pulcēšanās ierobežojumi pasākumos, kas tiek organizēti kultūras norišu vietās, to apmeklētājus sēdinot fiksētās, personalizētās sēdvietās

Ne mazāka kā 1 metra distance vai aizsargbarjera starp katrām divām fiksētu, personalizētu sēdvietu grupām (2 apmeklētāji var sēdē blakus, pat ja nav no vienas mājsaimniecības; līdz 4 apmeklētājiem var sēdēt blakus tikai tad, ja ir no vienas mājsaimniecības) jānodrošina:

 • muzejos
 • brīvdabas estrādēs
 • bibliotēkās
 • teātru ēkās
 • kultūras centros
 • koncertzālēs
 • izstāžu zālēs
 • kinoteātros
 • iepriekš uzskaitīto kultūrvietu āra teritorijās notiekošajos pasākumos.

Atstājot sēdvietu, apmeklētājiem jāietur 2 metru distance vienam no otra, ja viņi nav no vienas mājsaimniecības.


Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas no riska valstīm

Kultūras darbiniekiem no paaugstināta Covid-19 saslimšanas riska valstīm darba vietā un darba laikā (piemēram, koncerta mēģinājums un uzstāšanās koncertā pasākuma norises vietā) nav jāievēro pašizolācija. 14 dienu laikā pēc ierašanās no riska valstīm laikā, kad kultūras darbinieki neveic darba pienākumus, tiem ir jāievēro pašizolācija.

Nosacījumi ārvalstu māksliniekiem, kuri ierodas Latvijā no paaugstināta riska valstīm:

 • personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • persona ne agrāk kā trīs dienu laikā pirms ierašanās Latvijā ir veikusi Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs;
 • ierodoties Latvijā, veic atkārtotu Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs;
 • persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu: 

                 - režisors;
                 - scenogrāfs;
                 - tērpu mākslinieks;
                 - aktieris;
                 - solists;
                 - mūziķis;
                 - diriģents;
                 - baleta mākslinieks;
                 - koncertmeistars;
                 - horeogrāfs.

Pasākumu organizatoru, kuri ir uzaicinājuši ārvalstu māksliniekus, pienākums ir Kultūras ministrijā iesniegt rakstisku, atbildīgās amatpersonas parakstītu apliecinājumu par:

 • uzaicinātās personas atbilstību kādai no iepriekš uzskaitītajām kultūras darbinieku grupām;
 • uzaicinātās personas uzturēšanās mērķi un ilgumu Latvijā;
 • to, ka uzaicinātā persona nav inficējusies ar Covid-19;
 • to, ka pēc ierašanās Latvijā, personai tiks veikts Covid-19 tests;
 • to, ja persona Latvijā uzturēsies ilgāk par 5 dienām, pēc 5 – 7 dienām veiks atkārtotu Covid-19 testu;
 • to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijā nodrošinās tās pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu;
 • to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai (tai skaitā nepakļaus citas personas inficēšanās riskam, neveidos tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņems viesus, nedosies privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu); un 14 dienas novēros savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērīs ķermeņa temperatūru un informēs ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).[LK1]
 • nodrošinās personas transportēšanu no un uz darba vietu;
 • to, ja personai tiks apstiprināta saslimšana ar Covid-19, segs ar ārstniecību saistītos izdevumus.

Aktualitātes par Covid-19

 • Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT
 • Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT
 • VIZUĀLIE MATERIĀLI - ŠEIT
 • JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT

Biežāk uzdotie jautājumi:

Jautājums: Kad un kā cilvēki varēs saņemt atpakaļ naudu par nopirktajām kultūras pasākumu biļetēm, kuri šobrīd ārkārtējās situācijas dēļ ir pārcelti?

Atbilde: Kultūras organizācijas - publiskās un privātās - šobrīd aktīvi pārceļ pasākumus. Informācija par atceltajiem un pārceltajiem pasākumiem ir bilesuserviss.lv un bilesuparadize.lv.


Jautājums: Kas un kā kontrolē ierobežojumu izpildi?

Atbilde: Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu var piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.)
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.


Jautājums: Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu?

Atbilde:
* Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods.
* Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
* Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.


Jautājums: Kāda atbildība paredzēta par viltus ziņu izplatīšanu?
Atbilde: Viltus ziņu gadījumā personas var tikt apsūdzētas pēc Krimināllikuma 231.panta. Internets un digitālā vide juridiski nav nodalīta no reālās vides. Internetā pastāv tie paši noteikumi, kas reālajā vidē. Arī viltus ziņu izplatīšana tiek identificēta kā huligānisms, traucējot sabiedrisko mieru, kas paredz kriminālatbildību un atsevišķos gadījumos - administratīvo atbildību.