ES kultūras ministru sanāksmē Latvija pauž viedokli par kultūras un radošā sektora finansēšanu un inovāciju potenciāla izmantošanu

AGERPRES FOTO / Alex Micsik

Šī gada 16. aprīlī Bukarestē, Rumānijā, norisinājās Eiropas Savienības kultūras ministru neformālā sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Zane Vāgnere. Sanāksmē tika apspriestas divas tēmas: kultūras un radošā sektora finansēšana un inovāciju potenciāls un Eiropas kultūras mantojums. Tika pārrunāta arī kopīga ministru deklarācijas parakstīšana.

Latvija sanāksmē uzsvēra ilgtspējīga finansējuma nozīmīgumu kultūras un radošajām nozarēm. Ir būtiski, lai kultūras un radošās nozares un to radītais pārneses efekts uz citām ekonomikas nozarēm un ilgtspējīgu attīstību tiktu adekvāti atspoguļots diskusijās par ES stratēģiju pēc 2020. gada un kontekstā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pārskatīšanu. Latvija aicināja Eiropas Komisiju nākamajā finanšu plānošanas periodā nodrošināt strukturālo fondu atbalstu gan kultūras infrastruktūrai, gan kultūras mantojumam, kā arī kultūras un radošo industriju sektoram.

Latvija arī akcentēja, ka, lai uzlabotu radošā sektora uzņēmējdarbības un inovāciju potenciālu, jāturpina sekmēt starpnozaru sadarbība dalībvalstu un ES līmenī. Tāpat Latvija pauda, ka nozīmīgs inovāciju veicinošs faktors ir dizaina prasmes un to pievienotā vērtība produktiem un pakalpojumiem visdažādākajās dzīves jomās. Latvija atbalsta arī kvalitātes principu stiprināšanu un starpdisciplināra skatījuma izmantošanu kultūras mantojuma saglabāšanā.

Sanāksmē Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Zane Vāgnere izteica Latvijas Kultūras ministrijas līdzjūtību Francijai un katram pasaules iedzīvotājam, kas pārdzīvo traģisko ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē. Z. Vāgnere uzsvēra, ka vakardienas notikumi pierādīja, cik trausls ir šķietami pašsaprotamais un mūžīgais. Parīzes Dievmātes katedrāles autentiskās vērtības zudums ir personīgs zaudējums daudziem Eiropas un pasaules iedzīvotājiem. Kultūras mantojuma autentiskums ir neatjaunojams resurss, tāpēc jāapzinās atbildība to nākotnes paaudžu priekšā, no kurām mēs šīs vērtības esam aizņēmušies, un Latvija cer, ka Parīzes Dievmātes katedrāle atkal atdzims.

Attēlā: Latvijas Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Zane Vāgnere un Rumānijas kultūras ministrs Valer Daniel Breaz

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv  
Tālr. (+371) 67330254