Informācija par kultūras iestāžu darbību reglamentējošā sanitārā protokola izstrādi

Dažādu kultūras iestāžu simboli

Valsts, pašvaldību, NVO un privāto kultūras iestāžu darbību no 12.05. reglamentējošo prasību kopums jeb t.s. sanitārais protokols ar kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu tiks apstiprināts 11.-12.05.

Pēc apstiprināšanas sanitārais protokols tiks publicēts „Latvijas Vēstnesī” un KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv