Izdots KM rīkojums par kultūras darbinieku, kuri nepieciešami kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai, ierašanos Latvijā

Teātra skatuve

Kultūras ministrija izdevusi rīkojumu, ar kuru noteikts - uz kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai, netiek attiecināta MK noteikumu Nr.360 56.1.apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju. Obligāts nosacījums - personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, un persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu:

 • režisors;
 • scenogrāfs;
 • tērpu mākslinieks;
 • aktieris;
 • solists;
 • mūziķis;
 • diriģents;
 • baleta mākslinieks;
 • koncertmeistars;
 • horeogrāfs.

Vienlaikus rīkojumā noteikts, ka kultūras institūcija, kas plāno uzaicināt un nodarbināt personu, pirms personas ierašanās Latvijā iesniedz Kultūras ministrijā apliecinājumu par:

 • personas atbilstību kādai no augstāk minētajām 10 kultūras darbinieku grupām, kā arī iesniedz personas uzturēšanās mērķi un plānoto uzturēšanās ilgumu;
 • to, ka persona, kas ierodas Latvijā, nav inficēta ar Covid-19 infekciju;
 • to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijā nodrošinās tās pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās personas transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;
 • to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai (tai skaitā nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu); un 14 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).
 • to, ka tiks nodrošināta ar ārstniecību saistīto izmaksu segšana, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

Rīkojums Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai

KM rīkojums stājas spēkā 25.jūlijā.