Izsludināts konkurss abonēto preses izdevumu piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai

avīze pastkastē

Sabiedrības integrācijas fonds 7.augustā izsludina programmas “Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” konkursu.

Programmas konkursa mērķis ir sniegt atbalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai un abonēto preses izdevumu piegādes izmaksu segšanai (valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” pakalpojumiem), nodrošinot sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu.

Iepriekš minētā mērķa īstenošanai, Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu par kopējo finansējumu 292 101,81 euro. Programmas konkursa nolikums izstrādāts sadarbībā ar Kultūras ministriju, konsultējoties ar Mediju politikas konsultatīvo padomi. No pieejamā finansējuma - 292 101,81 euro apmērā plānots segt, attiecīgi abonēto preses izdevumu piegādes izmaksas 146 051 euro apmērā un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksas 146 050,81 euro apmērā par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020.

Pieteikumu iesniegšana elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi mediji@sif.gov.lv līdz 14.augusta plkst. 10.00 vai klātienē – Raiņa bulvārī 15, Rīgā līdz 14.augusta plkst.10:00.

Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var sūtīt e-pastā uz konkursi@sif.gov.lv, vai zvanot uz tālruni 22811003.

 

 

Papildu informācijai:
Dace Zariņa - Zviedre
SIF sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: dace.zarina-zviedre@sif.gov.lv