Izstrādāts MK noteikumu projekts par nevalstisko organizāciju izraudzīšanu darbam Sabiedrības Integrācijas fonda padomē

Cilvēki sanāksmē

Valsts sekretāru sanāksmē 19. novembrī skatīs Kultūras ministrijas pieteikto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas (NVO) darbam Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē, un atlīdzību SIF padomes locekļiem, kuri ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Noteikumu projekts paredz pienākumu konkursa komisijai, izraugoties nevalstiskās organizācijas darbam SIF padomē, izvērtēt ne tikai to pieredzi, kas ir līdzšinējā prakse, bet arī organizāciju deleģēto pārstāvju un aizvietotāju kandidātu kompetenci SIF darbības jomās, motivāciju, darbības pieredzi biedrībā vai nodibinājumā, kā arī vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes.

Plānots paplašināt NVO, kuras pretendēs darbam SIF padomē, darbības mērķu un darbības jomu sarakstu ar šādām jomām: „Mazākumtautības”, „Mediji un žurnālistika” un „Citas Fonda spēkā esošajā stratēģijā noteiktās jomas”.

Tāpat projektā noteikts, ka konkursa komisija apstiprināšanai SIF padomē, izvērtējot iesniegumus, izvirza četras NVO, kas pārstāv dažādas pamatdarbības jomas, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku jomu pārstāvniecību.

Noteikumu projektā izstrādāts arī regulējums kārtībai, kādā tiek organizēts konkurss NVO, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju SIF padomē, tāpat arī noteikts atlīdzības apmērs par darbu SIF padomes sēdē padomes locekļiem, kuri ir nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tas plānots 118,96 eiro apmērā par vienu fonda padomes sēdi. Atlīdzība ietver samaksu par sagatavošanos un piedalīšanos fonda padomes sēdē, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē un starpministriju saskaņošanas procesa MK noteikumu projekts vēl tiks skatīts un apstiprināts Ministru kabineta sēdē.