KM pauž neizpratni par 2019. gada 5.oktobrī raidījumā “LNT Ziņas” veidoto sižetu

Ikgadējās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un KM sarunas.

Kultūras ministrija (KM) pauž neizpratni par televīzijas kanāla LNT žurnālistes Ievas Vārnas 2019. gada 5.oktobrī raidījumā “LNT Ziņas” veidoto sižetu “Kultūras ministrs: Finansējums mūzikas un mākslas skolās jāizlieto jēgpilnāk”, kurā pausta nepatiesa informācija, vienā sižetā apvienojot informāciju par divām atšķirīgām izglītības formām − profesionāli orientētā virziena programma un profesionālās ievirzes izglītības programma, no kurām viena ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārziņā, bet otra – Kultūras ministrijas, tādējādi maldinot vairāk kā 25 tūkstošus audzēkņu, viņu vecākus un pedagogus.

Ikgadējās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un KM sarunās1 2019. gada 3.oktobrī KM informēja par izveidotās ministrijas darba grupas profesionālās ievirzes kultūrizglītības finansēšanas kārtības izstrādei veicamo uzdevumu, proti, pārskatīt šobrīd spēkā esošo kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas, kā arī izvērtēt finansēšanas principus un kritērijus profesionālās ievirzes kultūrizglītības finansēšanai kontekstā ar valsts administratīvi teritoriālo reformu un kultūras darba tirgus vajadzībām Kultūras ministrija noraida LNT sižetā izskanējušo informāciju par to, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādes turpmāk vairs nesaņems finansējumu vai to, ka plānots samazināt individuālo mācību stundu skaits un pārorientēties uz kolektīvās muzicēšanas stundām.

Vēršam uzmanību, ka KM un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās tika pausts abpusējs atbalsts esošās kultūrizglītības sistēmas stiprināšanai, t.sk. saglabājot mūzikas profesionālās ievirzes programmās līdz šim esošo individuālo mācību stundu skaitu, kā arī to, ka jaunā administratīvi teritoriālā reforma nevar ietekmēt mūzikas un mākslas izglītības pieejamību.

Kultūras ministrija ir paudusi atbalstu un aicinājusi IZM saglabāt iespēju izglītības iestādēm īstenot pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu kā līdz šim, tādējādi neapdraudot vietējās kultūrvides tradīciju saglabāšanu un kultūras dzīves kvalitāti un līdzdalību. Kultūras ministrijas ieskatā vispārējās izglītības iestāžu profesionāli orientēto mūzikas virziena izglītības programmu īstenošanas rezultātā tiek sniegts nozīmīgs ieguldījums Dziesmu un deju svētku kustības stiprināšanā un nodrošināšanā, ņemot vērā to, ka šajās programmās tik veicināta kolektīvās muzicēšanas prakse, sasniedzot augstu kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Andis Groza,
LNKC Direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos
Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs
E-pasts: Andis.Groza@lnkc.gov.lv 
Tālr.: (+371) 67322234

 


1Sēdi var noskatīties LPS sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”: www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs