Kultūras iestādes atsāks darbību, ievērojot sanitāro protokolu prasības

Asociatīvs attēls ar simboliem

Valsts, pašvaldību, NVO un privāto kultūras iestāžu darbību pēc 12.maija reglamentē īpašs prasību kopums jeb tā dēvētie sanitārie protokoli, kas apstiprināti ar kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu.

Sanitārie protokoli stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas „Latvijas Vēstnesī”.

Kultūras iestādes, piemēram, muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs u.c. darbību uzsāks pakāpeniski, kolīdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām. Par darbības atsākšanu katra kultūras iestāde paziņos savā tīmekļvietnē un sociālo mediju profilos.

Sanitārie protokoli

Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos
- 31.05.2020. grozījumi sanitārajā protokolā "par sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos"
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu arhīvā
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu kultūras norišu vietās
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu filmēšanas procesā
Par organizētu amatiermākslas kolektīvu darbībai un mēģinājumiem
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā
- 21.05.2020. grozījumi sanitārajā protokolā "par sociālās distancēšanās nodrošināšanu profesionālās skatuves mākslas mēģnājumu procesā"
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī
- 21.05.2020. grozījumi sanitārajā protokolā "par sociālās distancēšanās nodrošināšanu publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī"