Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu”

Atbilstoši konkursa nolikuma noformēti un sagatavoti konkursa dokumenti ar norādi konkursam „Par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu” līdz 2019.gada 27.novembra plkst. 17.00 jāiesniedz Kultūras ministrijā vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā;
  • pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 27.novembris).
  • elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāme