Mediju pasākumā informēs par reģionos saņemtajiem priekšlikumiem profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveidei

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu simbolika

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji trešdien, 18. martā, aicināti uz mediju pasākumu, kurā informēs par Latvijas reģionos notikušo profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveides sabiedrisko apspriežu rezultātiem un nākamajiem soļiem programmu pilnveidē. Mediju pasākuma sākums - plkst. 09:30, tas notiks Kultūras ministrijas (KM) Lielajā zālē.

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveides sabiedriskā apspriešana ar sarunu Rīgā noslēdzās šodien, 11.martā. Jau ziņots, ka diskusijas notika visos Latvijas reģionos - 13., 14. februārī un 6. martā Rīgā, 20. februārī Ventspilī, 21. februārī Liepājā, 26. februārī Daugavpilī, 27. februārī Rēzeknē, 2. martā Valmierā, 3. martā Cēsīs.

Mediju pasākumā piedalīsies kultūras ministrs Nauris Puntulis, KM darba grupas profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmas pilnveidei vadītājs, KM valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, LNKC direktore Signe Pujāte, LNKC Andis Groza un Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas vadītājs Viesturs Mežgailis.

Jau ziņots, ka 2019. gada augustā KM tika izveidota darba grupa profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmas pilnveidei. To vada U.Zariņš, darba grupas vadītāja vietniece ir LNKC direktore Signe Pujāte; darba grupas locekļu vidū ir gan KM un LNKC eksperti, gan KM un pašvaldību padotībā esošo kultūrizglītības iestāžu pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem. Piesaistīti arī pārstāvji no Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes, Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācijas, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas un Latvijas Profesionālo orķestru mūziķu arodbiedrību asociācijas.

KM darba grupas uzdevums ir izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt grozījumu projektu noteikumiem par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas, tostarp aktualizēt izglītības programmas, prasības programmu izstrādei un īstenošanai, un izstrādāt profesionālās ievirzes izglītības programmu noslēguma prasības, nodrošinot kultūrizglītības pēctecību.

Profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā (saskaņā ar Izglītības likumu).

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv