Papildinātas prasības informācijas norādei par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai

Orķestris mēģinājumā

Veikti papildinājumi Kultūras ministrijas izdotajā rīkojumā, ar kuru noteikts - uz kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai, netiek attiecināta MK noteikumu Nr.360 56.1.apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju.

Obligātie nosacījumi - personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijā veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs, un persona ierodas pēc Latvijā reģistrēta kultūras pakalpojumu sniedzēja vai publiska pasākuma rīkotāja uzaicinājuma, lai veiktu šādus darba pienākumus, kas saistīti ar kultūras pakalpojumu un publisku pasākumu rīkošanu:

 • režisors;
 • scenogrāfs;
 • tērpu mākslinieks;
 • aktieris;
 • solists;
 • mūziķis;
 • diriģents;
 • baleta mākslinieks;
 • koncertmeistars;
 • horeogrāfs;
 • vizuālās mākslas speciālists;
 • filmēšanas grupas dalībnieks;
 • cirka mākslinieks;
 • mākslas kritiķis;
 • māksliniekus apkalpojošie darbinieki (ne vairāk kā divi vienā pieteikumā);
 • literāts.

Rīkojumā noteikts, ka kultūras institūcija, kas uzaicina un plāno nodarbināt personu, pirms personas nodarbināšanas Latvijā iesniedz Kultūras ministrijā, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv, apliecinājumu par:

 • personas atbilstību kādai no minētajām 15 kultūras darbinieku grupām;
 • personas uzturēšanās mērķi un plānoto uzturēšanās ilgumu;
 • valsti, no kuras persona ierodas;
 • to, ka personai pēc ierašanās Latvijas Republikā tiks veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai;
 • to, ka līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi Latvijā veiktās Covid-19 diagnostikas laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, personai ir nodrošināta pašizolācija;
 • to, ka 14 dienas no personas ierašanās Latvijas Republikā nodrošinās personas pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā persona neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās personas transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;
 • to, ka persona ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, (tai skaitā nepakļaus citas personas inficēšanās riskam, neveidos tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem - neuzņems viesus, nedosies privātās vizītēs, uz sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu); un 14 dienas novēros savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērīs ķermeņa temperatūru un informēs ģimenes ārstu, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);
 • to, ka gadījumā, ja personai Latvijas Republikā paredzēts uzturēties ilgāk par piecām dienām, personai tiks veikta atkārtota laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai attiecīgi 5.-7.dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
 • to, ka tiks nodrošināta ar ārstniecību saistīto izmaksu segšana, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

Apliecinājuma paraugs

Konsolidētais rīkojums "Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai