Visos Latvijas reģionos notiks profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveides sabiedriskā apspriešana

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveides sabiedrisko apspriešanu norišu kalendārs

Laikā no 2020. gada 13. februāra līdz 11. martam Rīgā un visos Latvijas reģionos notiks desmit Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) rīkotas sabiedriskas apspriedes par profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu pilnveidi. Profesionālās ievirzes izglītības programmu vadītāji, pedagogi, vecāku padomju un pašvaldību pārstāvji aicināti apspriest pirmos Kultūras ministrijas (KM) darba grupas sagatavotos programmu pilnveides priekšlikumus.

Kultūras ministrijas darba grupa darbu uzsāka 2019. gada augustā. Tās mērķis, nodrošinot gan kultūrizglītības pieejamību, gan mērķtiecīgu atbalstu jaunu talantu attīstībai, ir izstrādāt profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmas attīstības scenārijus un jaunu tās finansēšanas kārtību.

Valsts iegulda būtiskus līdzekļus profesionālās ievirzes kultūrizglītībā, sniedzot iespēju teju 28 000 bērnu un jauniešu apgūt mūzikas, mākslas un dejas pamatus 159 mūzikas un mākslas skolās visos Latvijas reģionos.

Lai gan kultūrizglītības sistēma kopumā darbojas veiksmīgi, sasniedz izvirzītos mērķus, un pēc tās ir augsts pieprasījums, ir pienācis laiks izvērtēt gan tās atbilstību darba tirgus pieprasījumam, gan potenciālo reģionālās reformas ietekmi uz kultūrizglītības pieejamību, pārskatot principus, pēc kuriem tiek veidots valsts pasūtījums kultūrizglītībā un piešķirts finansējums. Protams, izmaiņas nedrīkst negatīvi ietekmēt nedz kultūrizglītības pieejamību, nedz talantu attīstību, tāpēc šajā procesā mēs vēlamies uzklausīt visas ieinteresētās puses – gan pedagogus, gan vecākus” skaidro kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Apspriedes notiks 13. un 14. februārī, 6. un 11. martā Rīgā, 20. februārī Ventspilī, 21. februārī Liepājā, 26. februārī Daugavpilī, 27. februārī Rēzeknē, 2. martā Valmierā, 3. martā Cēsīs. Pieteikšanās apspriedēm LNKC tīmekļa vietnē www.lnkc.gov.lv.

Jau ziņots, ka 2019. gada augustā Kultūras ministrijā tika izveidota darba grupa profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmas pilnveidei. To vada KM valsts sekretāres vietnieks Kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, darba grupas vadītāja vietniece ir LNKC direktore Signe Pujāte; darba grupas locekļu vidū ir gan KM un LNKC eksperti, gan KM un pašvaldību padotībā esošo kultūrizglītības iestāžu pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem. Piesaistīti arī pārstāvji no Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes, Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācijas, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas un Latvijas Profesionālo orķestru mūziķu arodbiedrību asociācijas.

KM darba grupas uzdevums ir izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt grozījumu projektu noteikumiem par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas, tostarp aktualizēt izglītības programmas, prasības programmu izstrādei un īstenošanai, un izstrādāt profesionālās ievirzes izglītības programmu noslēguma prasības, nodrošinot kultūrizglītības pēctecību.

Profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā (saskaņā ar Izglītības likumu).

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Miheloviča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985, 29568684
gunta.mihelovica@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv