Tallinā notiek Baltijas valstu pārstāvju tikšanās, lai plānotu Baltijas dalību viesu valstu statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā. Piedalās KM valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone, Nozaru politikas nodaļas vecākā referente Līga Buševica, starptautisko projektu vadītāja Inga Bodnarjuka un citi literatūras un grāmatniecības nozares pārstāvji.

Kultūras ministre Dace Melbārde piedalās Kultūrkapitāla fonda padomes sēdē.

Kalendārs

Maijs, 2017
1 7
14
20 21
30 31 1 2 3 4