NVO deleģētie uzdevumi

2018. gada 24. janvārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2018.gada 23.janvārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar biedrību „Ascendum”, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, AS „Latvijas Mediji” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu;

Līdzdarbības līgums ar biedrību „Ascendum”
Līdzdarbības līgums ar SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”
Līdzdarbības līgums ar AS „Latvijas Mediji”


2018. gada 8. janvārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumus ar biedrību „Ascendum”, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, AS „Latvijas Mediji” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu”.

Valsts pārvaldes uzdevums ir:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu;

Līdzdarbības līguma projekts ar biedrību „Ascendum”
Līdzdarbības līguma projekts ar SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”
Līdzdarbības līguma projekts ar AS „Latvijas Mediji”


2017.gada 14. novembrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2017.gada 13.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos;
 • veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā.

Līdzdarbības līgums*


2017.gada 3. novembrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai.

Valsts pārvaldes uzdevumi ir:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos;
 • veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā.

Līdzdarbības līguma projekts*


2017.gada 24. oktobrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2017. gada 20. oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu**** ar biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas
Mūzikas eksports” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai, konkrēti:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt eksporta iespējas.

Līdzdarbības līgums****


2017.gada 10. oktobrī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt eksporta iespējas.

Līdzdarbības līguma projekts****


2017.gada 3. oktobrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai” rezultātus, ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Eiropas kustība Latvijā” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veicināt mazākumtautību jauniešu, jo īpaši izglītojamo, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanu visos Latvijas reģionos;

 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par projekta „Eiropas pēdas Latvijā” aktivitātēm.

Līdzdarbības līgums***


2017.gada 29.septembrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, noslēgusi līdzdarbības līgumu ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu

 • organizēt starptautiskas džeza mūzikas meistarklases un citas izglītojošas aktivitātes pasaulē atzītu džeza mūzikas žanra ekspertu vadībā;
 • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem;
 • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm interesentiem un dalībniekiem;
 • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, mākslinieku, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
 • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

Līdzdarbības līgums**


2017. gada 19. septembrī
 
Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Eiropas Kustība Latvijā” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai. Valsts pārvaldes uzdevumi:

 • veicināt mazākumtautību jauniešu, jo īpaši izglītojamo, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanu visos Latvijas reģionos;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par projekta „Eiropas pēdas Latvijā” aktivitātēm.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017.gada 14.septembrī

Kultūras ministrija 2017.gada 12.septembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • izglītot Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību) 6. – 12.klašu skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām;

 • veidot un attīstīt Latvijas Okupācijas muzeju kā ilgtermiņa platformu publiskās vēstures aktivitāšu īstenošanai Latvijas jauniešu (tai skaitā mazākumtautību) auditorijai.

Līdzdarbības līgums***


2017. gada 28. augustā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu**** ar biedrību „Sociālās atmiņas pētniecības centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par publiskās vēstures jautājumiem un Latvijas vēstures tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotiem Latvijas okupācijas vēstures jautājumiem, kā arī sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures iniciatīvas Latvijas reģionos.

Līdzdarbības līgums****


2017.gada 22.augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu** ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • izglītot Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību) 6. – 12.klašu skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām;

 • veidot un attīstīt Latvijas Okupācijas muzeju kā ilgtermiņa platformu publiskās vēstures aktivitāšu īstenošanai Latvijas jauniešu (tai skaitā mazākumtautību) auditorijai.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 10.augustā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Sociālās atmiņas pētniecības centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par publiskās vēstures jautājumiem un Latvijas vēstures tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotiem Latvijas okupācijas vēstures jautājumiem, kā arī sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures iniciatīvas Latvijas reģionos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 4. jūlijā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • organizēt starptautiskas džeza mūzikas meistarklases un citas izglītojošas aktivitātes pasaulē atzītu džeza mūzikas žanra ekspertu vadībā;
 • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem;
 • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm interesentiem un dalībniekiem;
 • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, mākslinieku, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
 • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 26. jūnijā

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus dejas jomā:

 • veikt Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;

 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā;

 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 31. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** ar ārvalstu organizācijas „Pasaules Brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs” .

Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas latviešu organizācijām Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkošanai mītnes zemēs, kā arī mītnes zemēs nodrošināt komunikāciju un publicitāti par Latvijas valsts simtgades pasākumiem kopumā.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 30. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līgums


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs ar biedrību „Trīs reiz trīs”. 
Līdzdarbības līgums****.


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 11. maijā

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem.

Līdzdarbības līguma projekts**

Līdzdarbības līgums


2017.gada 20.aprīlis

Lai nodrošinātu vienotu komunikāciju par radošajām industrijām, Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Forum of Latvian Design” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • atlasīt, uzkrāt un izplatīt aktuālo informāciju par radošajām industrijām vienotā interneta platformā un sociālajos medijos;
 • sasaitē ar radošo industriju komunikācijas platformas saturu izglītot un veidot sabiedrības izpratni par radošo industriju procesiem;
 • veidot sadarbību ar nacionāla un starptautiska līmeņa partneriem (piemēram, drukātie un elektroniskie mediji, līdzīga veida ārvalstu radošo industriju platformas, biznesa inkubatori, citas profesionālās un radošo industriju atbalsta organizācijas u.c.) ar mērķi stiprināt radošo industriju komunikācijas platformas kapacitāti ilgtermiņā.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017.gada 13.marts

Kultūras ministrija 2017.gada 10.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā” ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” 

līdzdarbības līgums ****


2017.gada 10.marts

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,
 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā:

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • sniegt metodisko palīdzību teātra nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas teātra nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**

Līdzdarbības līgums


2017. gada 3. janvāris

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība”, kas konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē. Saskaņā ar līgumu biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” veiks šādus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē:

 • atlasīs un uzkrās aktuālo informāciju par arhitektūras nozari un nodrošinās tās apriti dažādām mērķauditorijām, kā arī nodrošinās profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras nozares profesionāļiem;
 • pārstāvēs un reprezentēs Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos (izstādēs, biennālēs, festivālos, forumos u.c.);
 • veiks Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot īstenoto darbu konkursu, lai apzinātu Latvijas arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu Latvijas arhitektūras nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā;
 • veidos sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras lomu sabiedrības labklājības veicināšanā, kā arī rosinās interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras labākajiem sasniegumiem, nodrošinot katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi, nodrošinot komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos par arhitektūras darbu konkursa norisi, konkursa labākajiem darbiem un to autoriem, laikmetīgās arhitektūras procesiem un veiks citus uzdevumus.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


* Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.
***Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 4.2., 4.7.1, 5.1. un 5.1.6 apakšpunktu)
****Līdzdarbības līgumu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam


Līgumu projekti