Kopsavilkumi par deleģēto uzdevumu (līdzdarbības līgumu) izpildi

2019. gada 30. septembrī

Kopsavilkums par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā veikšanu


2019. gada 8. augustā

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu izpildi


2019. gada 5. augustā

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības izglītošanas pasākumu par deportācijām izpildi


2019. gada 24. jūlijā

Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi literatūras jomā


2019. gada 2. maijā

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Latgales reģionā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Vidzemes reģionā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Zemgales reģionā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā izpildi


2019. gada 7. martā

Kopsavilkums par atsevišķa deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un izstādīšanai Latvijā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemes reģionā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Rīgas reģionā izpildi

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai izpildi

Kopsavilkums par atsevišķa deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs izpildi


2019. gada 11. februārī

Kopsavilkums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu grāmatniecības jomā 2016.-2018.


2019. gada 30. janvārī

Kopsavilkums par atsevišķu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs izpildi