Līdzdarbības līgumi

2018. gada 26. novembrī

Kultūras ministrija 2018.gada 22.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu skolēnu zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
 • nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6. – 12.klašu vēstures skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 7. novembrī

Kultūras ministrija 2018.gada 31.oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latgolys Producentu Grupa” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā:

 • atbalstīt starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus Latgales reģionā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), kas vērsti uz dažādu tautību jauniešu savstarpējo sadarbību un izpratnes par lokālās, nacionālās un eiropeiskās identitātes jautājumiem veicināšanu, organizējot dažādu tautību jauniešu auditorijai saistošus mūzikas pasākumus (koncertus), kas popularizē dažādu tautu kultūras nozīmi mūsdienīgas kultūrtelpas attīstībā;

 • veicināt starpkultūru dialogu Latgales reģiona publiskajā telpā, tostarp lielākajos novadu centros (Daugavpilī un Rēzeknē), organizējot Latgales reģionā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem saistošus pasākumus (publiskas diskusijas un kultūras vakari), kas vērsti uz savstarpējās sadarbības veicināšanu un dažādu tautību kultūras vērtību iepazīšanu.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 31. oktobrī

Kultūras ministrija 2018.gada 26.oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Modes palāta” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā, tostarp par dizaina kontaktpunkta izveidi un darbību, lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 27. jūlijā

Kultūras ministrija 2018.gada 25.jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Romu Kultūras centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 4. jūlijā

Kultūras ministrija 2018.gada 2.jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Šamir” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 24. maijā

Kultūras ministrija 2018. gada 24. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar nodibinājumu „Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanas par deportācijām nodrošināšanai.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 2. maijā

Kultūras ministrija 2018.gada 26. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;

 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;

 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;

 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 6. aprīlī

Kultūras ministrija 2018. gada 5.aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 5. aprīlī

Kultūras ministrija 2018. gada 5. aprīlī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas vizuālās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenošanā;
 • veicināt informācijas apriti par vizuālās mākslas nozari;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas vizuālajā mākslā.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 29. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 28. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Jauno mediju kultūras centrs RIX-C” par ššādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas elektroniskās mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos,
 • veicināt informācijas apriti par elektroniskās mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī,
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas elektroniskajā mākslā un elektroniskās mākslas nozares māksliniekiem.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 29. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 28. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „KIM?” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikššanu:

 • veicināt inovatīvas, starptautiski aktuālas laikmetīgās mākslas attīstību,
 • organizējot profesionālas laikmetīgās mākslas izstādes, iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas īstenoššanā un veicināt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 19. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 2.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 16. martā

Kultūras ministrija 2018.gada 13.martā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Radošo savienību padome” par valsts pārvaldes uzdevuma – radošās personas statusa piešķiršana personām, kuras nav nevienas radošās profesionālās organizācijas biedri – deleģēšanu.

Deleģēšanas līgums


2018. gada 16. martā

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2018. gada 13. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Kultūras un mākslas projekts NOASS” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas video mākslas nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos;
 • veicināt informācijas apriti par video mākslas nozari vietējā un starptautiskajā līmenī;
 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas video mākslā un video mākslas nozares māksliniekiem.

Līdzdarbības līgums*


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā:

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • sniegt metodisko palīdzību teātra nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas teātra nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līgums


2018. gada 20. februārī

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā.

Līdzdarbības līgums*


2018. gada 24. janvārī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2018.gada 23.janvārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumus ar biedrību „Ascendum”, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”, AS „Latvijas Mediji” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošanas iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu:

 • nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski daudzveidīgu vērtējumu un starpnozaru diskusiju atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
 • nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.

Līdzdarbības līgums ar biedrību „Ascendum”
Līdzdarbības līgums ar SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”
Līdzdarbības līgums ar AS „Latvijas Mediji”


2017.gada 14. novembrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2017.gada 13.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos;
 • veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā.

Līdzdarbības līgums*


2017.gada 24. oktobrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2017. gada 20. oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu**** ar biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas
Mūzikas eksports” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai, konkrēti:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt eksporta iespējas.

Līdzdarbības līgums****


2017.gada 3. oktobrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai” rezultātus, ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Eiropas kustība Latvijā” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veicināt mazākumtautību jauniešu, jo īpaši izglītojamo, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanu visos Latvijas reģionos;

 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par projekta „Eiropas pēdas Latvijā” aktivitātēm.

Līdzdarbības līgums***


2017.gada 29.septembrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, noslēgusi līdzdarbības līgumu ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu

 • organizēt starptautiskas džeza mūzikas meistarklases un citas izglītojošas aktivitātes pasaulē atzītu džeza mūzikas žanra ekspertu vadībā;
 • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem;
 • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm interesentiem un dalībniekiem;
 • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, mākslinieku, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
 • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

Līdzdarbības līgums**


2017.gada 14.septembrī

Kultūras ministrija 2017.gada 12.septembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • izglītot Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību) 6. – 12.klašu skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām;

 • veidot un attīstīt Latvijas Okupācijas muzeju kā ilgtermiņa platformu publiskās vēstures aktivitāšu īstenošanai Latvijas jauniešu (tai skaitā mazākumtautību) auditorijai.

Līdzdarbības līgums***


2017. gada 28. augustā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu**** ar biedrību „Sociālās atmiņas pētniecības centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par publiskās vēstures jautājumiem un Latvijas vēstures tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotiem Latvijas okupācijas vēstures jautājumiem, kā arī sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures iniciatīvas Latvijas reģionos.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 26. jūnijā

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus dejas jomā:

 • veikt Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;

 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā;

 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 31. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** ar ārvalstu organizācijas „Pasaules Brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs” .

Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas latviešu organizācijām Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkošanai mītnes zemēs, kā arī mītnes zemēs nodrošināt komunikāciju un publicitāti par Latvijas valsts simtgades pasākumiem kopumā.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 30. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līgums


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs ar biedrību „Trīs reiz trīs”.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 11. maijā

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem.

Līdzdarbības līgums*


2017.gada 20.aprīlis

Lai nodrošinātu vienotu komunikāciju par radošajām industrijām, Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Forum of Latvian Design” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • atlasīt, uzkrāt un izplatīt aktuālo informāciju par radošajām industrijām vienotā interneta platformā un sociālajos medijos;
 • sasaitē ar radošo industriju komunikācijas platformas saturu izglītot un veidot sabiedrības izpratni par radošo industriju procesiem;
 • veidot sadarbību ar nacionāla un starptautiska līmeņa partneriem (piemēram, drukātie un elektroniskie mediji, līdzīga veida ārvalstu radošo industriju platformas, biznesa inkubatori, citas profesionālās un radošo industriju atbalsta organizācijas u.c.) ar mērķi stiprināt radošo industriju komunikācijas platformas kapacitāti ilgtermiņā.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017.gada 13.marts

Kultūras ministrija 2017.gada 10.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā” ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija”

līdzdarbības līgums ****


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,
 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 3. janvāris

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība”, kas konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē. Saskaņā ar līgumu biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” veiks šādus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē:

 • atlasīs un uzkrās aktuālo informāciju par arhitektūras nozari un nodrošinās tās apriti dažādām mērķauditorijām, kā arī nodrošinās profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras nozares profesionāļiem;
 • pārstāvēs un reprezentēs Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos (izstādēs, biennālēs, festivālos, forumos u.c.);
 • veiks Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot īstenoto darbu konkursu, lai apzinātu Latvijas arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu Latvijas arhitektūras nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā;
 • veidos sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras lomu sabiedrības labklājības veicināšanā, kā arī rosinās interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras labākajiem sasniegumiem, nodrošinot katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi, nodrošinot komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos par arhitektūras darbu konkursa norisi, konkursa labākajiem darbiem un to autoriem, laikmetīgās arhitektūras procesiem un veiks citus uzdevumus.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


* Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.
***Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 4.2., 4.7.1, 5.1. un 5.1.6 apakšpunktu)
****Līdzdarbības līgumu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam