Latvijas Republikas Muzeju likuma 9.pants nosaka, ka valsts un pašvaldību muzejiem ir jāakreditējas. Akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību.

Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku, pirmreizējā akreditācijā - uz pieciem, bet kārtējā akreditācijā - uz pieciem vai desmit gadiem, var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss. Akreditācija Latvijā tika uzsākta 1999. gadā.

2021.gada 22.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 394 „Muzeju akreditācijas noteikumi”

Iesniedzamā dokumentācija:

Akreditācijas konsultatīvās komisijas darbs: