Kultūras ministrijas ēka K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku, izstrādā valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā, kā arī izstrādā masu informācijas līdzekļu politiku. Kultūras ministrija darbojas, pamatojoties uz Kultūras ministrijas nolikumu, Kultūras ministrijas darbības stratēģiju, Ministru kabineta deklarāciju un Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm.

Kultūras ministrijas centrālajā aparātā ir trīs departamenti: Kultūrpolitikas departaments, Sabiedrības integrācijas departaments un Eiropas Savienības fondu departaments. 

Kultūras ministrijā ir šādas patstāvīgas nodaļas: Autortiesību nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa, Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa, Mediju politikas nodaļa, Budžeta nodaļa, Investīciju un projektu nodaļa,  Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļa, Personāla nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Saimniecības nodaļa, Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa un Iekšējā audita nodaļa. 

Ministrijas pārziņā ir šādas nozares: bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, dizains, tautas māksla, teātris, literatūra, filmu māksla, kultūrizglītība, autortiesības, arhitektūra, pieminekļu aizsardzība, arhīvi, sabiedrības integrācija un mediju politika.