Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaits

Dati par 2019. gada periodu atjaunināti 2021. gada 26. janvārī.