Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaits

Dati par 2019. gada periodu atjaunināti 2020. gada 1. jūlijā.