Latvijas bibliotēkas 2019.gadā

Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portālā ievadītajiem statistikas datiem,

2019. gadā Latvijā darbojās 1 541 bibliotēkas:

 • nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);

 • 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  • t.sk. 29 augstskolu bibliotēkas
  • t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;
 • 26 speciālās bibliotēkas;

 • 779 publiskās bibliotēkas:

  • t.sk. 771 pašvaldību publiskās bibliotēkas
  • t.sk. Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;
 • 687 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:

  • t.sk. 631 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas
  • t.sk. vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas
  • t.sk. 52 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Latvijas bibliotēku statistikas dati:

Dati par 2019.gada periodu publicēti 2020.gada 1.jūnijā.